Scheiden van je huis

Scheiden veroorzaakt een heleboel emotionele narigheid. Maar ook in materieel opzicht worden mensen zelden beter van een scheiding. Vooral het bezit van een eigen woning kan tot veel financiële ellende leiden.

Wie gaat scheiden, komt terecht in veel financiële en materiële uitzoekerij. Dat geldt te meer voor ex-partners die samen een huis hebben. Is het huis opgenomen in de huwelijkse voorwaarden, dan zijn vooraf afspraken gemaakt over wat er met de woning gebeurt bij een scheiding. Bij mensen die getrouwd zijn in gemeenschap van goederen ligt dat ingewikkelder. Zij kunnen kiezen uit uitkopen, verkopen of opnemen in de boedel.

Financiële lasten
Vaak zal een van de partners in het huis willen blijven wonen. Meestal is dat de vrouw omdat de kinderen veelal bij haar blijven wonen. Zij moet dat wel de financiële lasten van de woning op kunnen brengen. Bovendien moet zij de helft van de eventuele overwaarde op het huis aan haar vertrekkende ex betalen. Dit bedrag kan wel meegefinancierd worden in de hypotheek. Als de ex-partners allebei in het huis willen blijven wonen en er niet uitkomen, zal de rechter het in de praktijk bijna altijd toewijzen aan de partner bij wie de kinderen blijven. Is geen van beide partners draagkrachtig genoeg om de hypotheek alleen te dragen, dan moet het huis worden verkocht. De winst wordt onder beide partners verdeeld.

Negatief
Voor jonge stellen kan verkoop nog wel eens negatief uitpakken. Als zij het huis nog niet zo lang in hun bezit hebben, zijn de kosten van de aankoop van het huis (de zogeheten kosten koper) soms nog niet terugverdiend. Als het huis snel moet worden verkocht, is zelfs een waardedaling mogelijk. De restschuld moet door tweeën worden gedeeld. Tot slot kunnen de ex-geliefden er ook voor kiezen het huis in de boedel te laten. Dat betekent dat zij beiden de hypotheek blijven betalen, bijvoorbeeld in ruil voor vermindering van de alimentatie. Het huis wordt dan pas een paar jaar na de scheiding verkocht. Of het een handige constructie is, valt te bezien. Ex-partners kunnen het elkaar soms flink lastig maken en hoe minder financiële banden resteren, hoe beter het is.

Bron: De Stem, Irene van den Berg