Erfenis en echtscheiding

Leestijd: 6 minuten

De dood is voor de meesten van ons geen favoriet onderwerp. Toch kan het geen kwaad om op tijd na te denken over de bezittingen die u achterlaat. Want als u niet uitkijkt, erft de koude kant mee. Ingeval van echtscheiding van uw kind(eren), verdwijnt uw spaargeld naar uw ex-schoonkind(eren).

Wanneer u overlijdt en u laat naast een eventuele echtgeno(o)t(e) een of meer kinderen na, dan zijn in ieder geval uw kinderen uw erfgenamen, ook al kunnen zij van die eventuele langstlevende echtgeno(o)t(e) hun erfdeel nog niet opeisen. Is uw kind nu getrouwd in algehele gemeenschap van goederen, dan valt dat erfdeel van uw kind in die gemeenschap en wordt daarmee voor de helft van uw schoonzoon of schoondochter. Hetzelfde geldt ook voor een geregistreerd partnerschap van uw kind via de gemeente.

Scheiden

Stel dat uw kind daarna zou gaan scheiden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek gebeurt dat in 33,8 procent van de huwelijken. Na die echtscheiding zal uw kind het erfdeel moeten delen met zijn of haar ex. Wilt udit niet, dan geeft de wet u de mogelijkheid om bij testament te bepalen dat de erfdelen niet zullen vallen in enige gemeenschap van goederen waarin uw kinderen zijn gehuwd. Dan blijft dat erfdeel dus altijd privé van alleen uw kind.

Uitsluitingsclausule

Aan de andere kant blijft statistisch gezien 66,2 procent van de huwelijken dus wel in stand. Mogelijk is dan ook te bepalen in uw testament dat het erfdeel inderdaad alleen van uw eigen kind is, maar dat als bij het overlijden van uw kind zelf blijkt dat alles in het huwelijk nog koek en ei is, het erfdeel van uw kind ook van de aangetrouwde is. Zo’n uitsluitingsclausule dient zorgvuldig te worden omschreven, maar luidt kort gezegd: alles voor alleen uw eigen kinderen, tenzij er niets aan de hand is.

Plaatsvervangend erfgenaam

Een andere vorm is ook mogelijk. Stel dat een kind al eerder dan u is overleden. U kunt dan bij testament bepalen dat u dan uw schoondochter of -zoon in de plaats stelt als uw erfgenaam, al dan niet samen met de eventuele kleinkinderen. Misschien omdat u deze koude kant ook wat gunt. Natuurlijk kan de uitsluitingsclausule ook voor broers, zusters en andere erfgenamen gelden. De notaris helpt u graag verder. Ook kunt u hier meer lezen over erfenissen bij samengestelde gezinnen.

Bron: Weekkrant

© Copyright -