Gelukkig getrouwd, gelukkig gescheiden

Een scheiding hoeft niet uit te lopen op een slepend juridisch conflict. Want mensen die samen trouwen kunnen ook samen scheiden. Dat stelt professor Hoefnagels in ‘Gelukkig getrouwd, gelukkig gescheiden’.

Hoewel niemand er op uit is, komt het nog maar al te vaak voor: de vechtscheiding. Mannen en vrouwen die eens verliefd waren en trouwden, veranderen bij een scheiding in aartsvijanden. Bij rechtzaken wordt alles ingezet: de kinderen, het huis, het pensioen. En uiteindelijk zijn er alleen maar verliezers.

Nieuwe uitgave
Professor Hoefnagels schreef het boek ‘Gelukkig getrouwd, gelukkig gescheiden’ over echtscheidingsbemiddeling al in 1995. Zijn doel was het onnodige lijden bij een scheiding te verminderen en iets van de angst die echtscheiding oproept weg te nemen. In de geactualiseerde editie is de nieuwe wetgeving verwerkt. In deze achtste druk komt het recent wettelijk verplicht gestelde ouderschapsplan aan bod en is er een praktische wegwijzer opgenomen voor beide partners in de beginfase van een scheiding.

Inhoud
Treffend is het inleidende gedicht van Judith Herzberg:

‘Hoe is dat gekomen
van altijd komen slapen tot
nooit meer willen zien?’

Want dat is de vraag die veel (ex-)partners bezighoudt, zeker in de eerste fase van een scheiding. ‘Gelukkig getrouwd, gelukkig gescheiden’ begint dan ook bij het begin: bij verliefdheid, partnerkeuze, verwachtingen en scheidingskansen. Daarna komt het menselijk proces van scheiden aan bod. Hoefnagels beschrijft de verschillende fasen van het scheidingsproces, en welke emoties dat kan oproepen. De scheidingsmelding wordt uitgebreid behandeld, omdat een goede scheidingsmelding cruciaal is voor de aanvaarding en de afwikkeling van een echtscheiding. In het derde deel staat de scheidingsbemiddeling centraal. Kern is dat de partners er samen uit zien te komen bij een bemiddelaar, in plaats van beide een advocaat in de arm te nemen. Hoefnagels noemt echtscheidingsbemiddeling het ei van Columbus: alleen man en vrouw samen weten wat hun verleden is, wat ze hebben en wat ze willen. Deel vier is een praktijkdeel. Het biedt een stappenplan waarmee mensen die gaan scheiden stap voor stap het menselijke, zakelijke en juridische proces van echtscheiding kunnen doorlopen.

Praktijkvoorbeelden
Professor Hoefnagels gebruikt veel praktijkvoorbeelden om zijn verhaal te ondersteunen. De voorbeelden zijn erg herkenbaar, en lezen soms bijna als (een hoofdstuk uit) een roman.
De voorbeelden laten eens te meer zien hoe een emotioneel isolement van de partners zakelijke oplossingen in de weg kunnen staan. Pas als dit opgelost is komt er ruimte voor de juridische vormgeving en kan een scheiding zonder al te veel blijvende schade worden afgewikkeld.

Echtscheidingsbemiddeling
Jarenlange ervaring in zijn familierechtpraktijk inspireerde Professor Hoefnagels in de jaren zeventig om een bemiddelingsmethode op te zetten die een echtscheidingsoorlog binnen het gezin kan voorkomen. Hij heeft daarmee de bemiddeling bij echtscheidingen in Nederland op de kaart gezet. ‘Gelukkig getrouwd, gelukkig gescheiden’ blijft een bron van steun, inzicht en inspiratie voor mensen die gaan scheiden.

Door G.P. Hoefnagels
ISBN: 978 90 204 0768 6