Scheidingskinderen

Thema: Kind en scheiding, boeken voor ouders
Uitgeverij: SWP, Amsterdam (2007)

Meestal gaat het met kinderen na een scheiding goed, maar een aantal houdt problemen. Ed Spruijt beschrijft deze problematiek in Scheidingskinderen vanuit verschillende gezichtspunten: sociologische, pedagogische, juridische, psychiatrische en op het gebied van preventie en interventie. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn: Waar gaan de kinderen wonen? Welke adviezen geeft de Raad voor de Kinderbescherming? Hoe erg zijn ouderlijke conflicten? Welke problemen hebben kinderen? Hoe vaak komen oudervervreemding en huiselijk geweld voor? Wat zijn de effecten van wetgeving, voorlichting en cursussen voor ouders en kinderen?
Scheidingskinderen is vooral bedoeld voor allen die in hun werk op n of andere manier te maken hebben met deze groeiende groep kinderen en jongeren.

Ed Spruijt is senior docent/onderzoeker bij de Onderzoeksgroep Adolescentie van de Universiteit Utrecht. Hij publiceert regelmatig over de gevolgen van ouderlijke scheiding voor kinderen en jongeren.
Door: Ed Spruijt

ISBN: 978 90 6665 845 5