Www.alleenvader.com

Vader alleen rooit het prima

Over scheiden en het vervolgens alleen verder opvoeden van kinderen, is er wetenschappelijke literatuur te over. Www.alleenvader.com, een roman over het alleenstaand vaderschap, is een verfrissende aanvulling op de serieuze boeken. Het is mooi om te lezen dat blijkbaar meer mensen bij vlagen een huishouden van Jan Steen runnen. Waar de kinderen geenszins onder lijden, overigens.

Www.alleenvader.com is geen website (hoewel het inmiddels ook een website is), maar de titel van een boek. Herman Wolf beschrijft zijn leven als pas gescheiden vader met zijn twee kinderen. Zo is daar zoon Alex die als “horizontaliteit”, liggend en zappend op de sofa door het leven gaat en slechts tot opstaan te bewegen is als er gevoetbald moet worden. En dochter Max die als engeltje door het huis fladdert.
De papafiguur doet zijn best het huishouden te bestieren, inclusief de levende have, en slaagt daar vrij aardig in. Afgezien van het feit dat het konijn jammerlijk het leven laat in een iets te innige omhelzing tijdens een dronken bui.

Structuur
De kinderen geven structuur aan het leven van de vader. Zelf noemt hij de weken dat zijn kinderen bij hem huizen “de rustige weken”, vanwege de regelmaat en hetritme.In die weken passeert er genoeg dat zijn ex Em tot wanhoop zou drijven, zou ze weten wat er gebeurt. Denk daarbij aan zwemmen in de kelder, spaghetti eten met de handen, luidruchtig boeren en ander vertier. De kinderen lijken er niet onder te lijden, sterker nog: bij een etentje buitenshuis weten ze zich ineens voorbeeldig te gedragen. Dat geeft hoop voor elke ouder die met lede ogen aanziet dat zijn kind bij voorkeur aan tafel aanligt en van tafelmanieren nog nooit gehoord schijnt te hebben. Bij een ander kunnen ze het wél en daar gaat het maar om.

Geestig
Kinderen zien hun ouders het liefst gelukkig en dat geldt ook voor Alex en Max. Ze doen op onorthodoxe wijze een gooi naar een nieuwe partner voor hun vader. Zodanig dat je als lezer denkt: het zal je maar gebeuren!
Www.alleenvader.com is een luchtig, vlot geschreven en vaak geestig boek. Wie zware literatuur verwacht, grijpt mis. Maar het is aangename verstrooiing voor sombere tijden. En ook nadat je zelf weer op je pootjes geland bent na een scheiding kun je je wentelen in het feest der herkenning, want vermoedelijk gaat het overal zo als bij Herman Wolf thuis.

Vlaams
Het Vlaamse gehalte van het boek is hoog. Hoewel Wolf aardt in Groningen en Vlaanderen, zijn de uitdrukkingen vaak on-Nederlands. Het geeft af en toe kromme zinsconstructies, maar doorgaans charme aan het boek.

www.alleenvader.com , Herman Wolf, Uitgeverij The House of Books, ISBN: 978 443 20633, 14,90 euro.

Door: Herman Wolf