Scheiding regelen? Bel 0800 - 88 99 000 (gratis)

De nieuwe kindregelingen per 2015

///De nieuwe kindregelingen per 2015

De nieuwe kindregelingen per 2015: wat betekent dat voor jou?

Op 1 januari 2015 is de Wet Hervorming Kindregelingen in werking getreden. Daardoor is er veel gewijzigd. Het gaat daarbij om fiscale wijzigingen en wijzigingen in het kindgebonden budget. Dit kan grote gevolgen hebben voor het inkomen van gescheiden en alleenstaande ouders. Hieronder volgen in het kort de veranderingen per 1 januari 2015:

– de alleenstaande ouderkorting (was € 78,92 en maximaal € 188,83 per maand) is afgeschaft. Deze ouderkorting had betrekking op een ouder die de zorg draagt voor een kind jonger dan 16 jaar. De inkomensafhankelijke combinatiekorting, voor alle ouders die werk combineren met de zorg voor kinderen jonger dan 12 jaar, blijft wel bestaan.

– de fiscale aftrek van de kosten voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar komt te vervallen. Er kan dus geen belasting meer worden teruggevraagd over betaalde kinderalimentatie. Dit kan voor de alimentatiebetaler een reden zijn om de kinderalimentatie naar beneden bij te stellen.

– het kindgebonden budget is verhoogd en er is een zogeheten ‘alleenstaande ouderkop’  ingevoerd. Alleenstaande ouders die in aanmerking komen voor een kindgebonden budget, komen sinds 1 januari 2015 ook in aanmerking voor een verhoging van dit kindgebonden budget met maximaal € 3.050 per jaar. Deze verhoging wordt de alleenstaande ouderkop genoemd.

Dit lijkt goed nieuws voor de alleenstaande ouders, maar voor de alleenstaande ouders die van hun ex kinderalimentatie ontvangen, is dat niet zo: een hoger bedrag aan kindgebonden budget brengt met zich, dat de overheid voor het grootste gedeelte voorziet in de kosten van een kind. De bijdrage van de alimentatiebetaler in de kosten van het kind zal daarom dan lager worden. In sommige gevallen betekent dit zelfs, dat er helemaal geen kinderalimentatie meer betaald hoeft te worden.

Alle bovengenoemde wijzigingen kunnen van invloed zijn op de hoogte van de partneralimentatie en de kinderalimentatie. Een advocaat-mediator kan voor je uitrekenen of deze wijzigingen van invloed zijn op de door jou te betalen of te ontvangen alimentatie.
Neem daarom hiervoor contact op met de helpdesk van AllesOverScheiding.nl (tel: 0800 -88 99 000) of kijk of er een mediator bij jou in de buurt zit, met wie je contact kunt opnemen

Marieke Veken

2018-03-15T11:32:04+00:00 1 januari, 2015|Columns|