Gedoe om Geld en Echtscheiding

Aan geld kunnen heftige emoties blijven kleven: angst, woede, jaloezie, je tekort gedaan voelen, schuld, schaamte en ga zo maar door. Dit bleek vooral toen ik, voor mijn boek Gedoe om Geld, met echtparen ging praten die regelmatig conflicten over geld hadden.

Als we wat dieper op de problemen ingingen en naar jeugdherinneringen rond geld informeerden, dan bleek dat er bij stellen met ernstige geldruzies heel vaak sprake was van pijnlijke ervaringen met geld vroeger thuis.Soms gold dit voor één van de partners, soms voor allebei. Vaak was er sprake van een ouder die failliet ging of zijn baan kwijt raakte, een zaak die in financiële problemen kwam, opgroeien in armoede of juist met heel veel geld, wat weer andere problemen met zich meebracht.

Pijnlijk
Deze ervaringen waren juist daarom zo pijnlijk omdat in al die gevallen ook de relatie tussen de ouders en tussen ouders en kinderen onder druk kwam te staan. De sfeer in huis was gespannen, ouders werden totaal in beslag genomen door geldproblemen, hadden vaak ruzie en weinig aandacht voor de kinderen. Als er weinig geld was, werden kinderen vaak ook overbezorgd en angstig over geld, of voelden zich juist tekort gedaan. In gezinnen met veel geld stelden ouders vaak hoge eisen aan hun kinderen en waren kritisch als daar niet aan werd voldaan, dus kinderen uit zulke gezinnen werden soms erg perfectionistisch of kregen last van faalangst of zelfs depressies.

Geldconflicten
Als kinderen, die onder dit soort omstandigheden zijn opgegroeid, volwassen worden en een relatie aangaan of trouwen, dan kunnen vroeger of later de angst of andere negatieve gevoelens een rol gaan spelen in de relatie. In mijn boek Gedoe om Geld, komen zeven echtparen aan het woord, die allemaal regelmatig geldconflicten hebben. Uit hun verhalen blijkt dat zulke conflicten een zware wissel op de relatie kunnen vormen. Er blijkt echter ook uit dat als paren op tijd hulp inroepen, het vaak mogelijk is de relatie belangrijk te verbeteren. Emotionele geldproblemen kunnen dus lastig en heel hardnekkig zijn, maar ze zijn niet onoplosbaar. Zie ook: Gedoe om Geld; intieme portretten van geld en relaties, van Joke de Walle (bespreking elders op deze site) of www.gedoeomgeld.nl.

Joke de Walle studeerde Sociologie en Voorlichtingskunde aan de Universiteit Wageningen en heeft een Ph.C. in Counseling Psychology van de University of Washington in Seattle. Ze heeft nu een praktijk als ZKM Consultant® op het gebied van geld, zingeving en loopbaan.