Trouwen na 2018? Vergeet je administratie niet!

Sinds 1 januari 2018 is de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen in werking getreden. Voor huwelijken die na die datum worden gesloten geldt de nieuwe regelgeving. Wat de gevolgen daarvan zijn, onder meer voor je administratie, lees je in dit blog.

Huwelijken gesloten vóór 1 januari 2018

De oude wet was al 180 jaar oud. Sinds 1838 gold dat als je voor je huwelijk geen huwelijkse voorwaarden liet opstellen je automatisch in een ‘algehele gemeenschap van goederen’ trouwde. Dat betekende dat jij en je partner vanaf het ja-woord in principe alle bezittingen en schulden samen deelden. Ook de bezittingen en schulden die jullie voor het huwelijk ieder afzonderlijk al hadden. En óók die schulden waar je niet eens iets vanaf wist.

Ben jij voor 1 januari 2018 in algehele gemeenschap van goederen getrouwd en gaan jullie scheiden? Dan moeten jullie nog steeds alle bezittingen en schulden delen, de nieuwe wet verandert daar niets aan.

Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen per 1 januari 2018

Voor huwelijken die vanaf 1 januari 2018 worden gesloten zijn de regels wel veranderd. Als je nu van tevoren geen huwelijkse voorwaarden laat opstellen trouw je automatisch in een ‘beperkte gemeenschap van goederen’.

De wetgever vindt dat door deze wetswijziging de huwelijksregels beter bij de huidige moderne samenleving passen. Mensen willen tegenwoordig namelijk graag financieel onafhankelijk van elkaar zijn. Uit onderzoek blijkt dat bij een scheiding:

  • 61% van de echtgenoten de bezittingen van vóór het huwelijk niet wil delen
  • 74% van de echtgenoten de schulden van vóór het huwelijk niet wil delen
  • 91% van de echtgenoten schenken en erfenissen die tijdens het huwelijk zijn verkregen niet wil delen

Daarnaast wachten mensen tegenwoordig langer met trouwen, of trouwen zij meerdere keren. De nieuwe huwelijksregels passen sluiten hier beter op aan. Tot slot is Nederland met deze regels geen uitzondering meer in Europa. Andere Europese landen hebben namelijk al langer eenzelfde stelsel.

Wat is een beperkte gemeenschap van goederen?

Een beperkte gemeenschap van goederen houdt in dat alle bezittingen en schulden die jullie vóór het huwelijk ieder apart hadden niet in de gemeenschap vallen. Alle bezittingen en schulden die jullie tijdens het huwelijk krijgen vallen wel in de gemeenschap, met uitzondering van:

  • Erfenissen en schenkingen, zowel voor als tijdens het huwelijk ontvangen. Zij vallen in principe nooit in de gemeenschap.
  • Bezittingen en schulden die voor het huwelijk al gezamenlijk eigendom waren, zoals een gezamenlijke woning en de bijbehorende hypotheek. Zij vallen wel in de gemeenschap.

Gevolgen van de beperkte gemeenschap van goederen: administratie bijhouden!

Bij een beperkte gemeenschap van goederen blijft al het vermogen dat je voor het het huwelijk al had van jou. Gaan jullie scheiden? Dan hoef je dit vermogen niet te delen. Dat geldt ook voor de schulden die je voor je huwelijk al had.

Eigenlijk ontstaan er na jullie ja-woord dus drie vermogens: jullie beider privévermogens én het gemeenschappelijk vermogen. En om te voorkomen dat de verdeling van die vermogens bij een eventuele scheiding veel gedoe geeft moeten jullie eigenlijk een administratie van die vermogens bijhouden. Dat betekent dat jullie voor het huwelijk goed moeten vastleggen welk vermogen en welke schulden van jullie afzonderlijk zijn en wat van jullie samen is. Daarnaast moeten jullie tijdens het huwelijk goed bijhouden wie welke schenkingen en nalatenschappen ontvangt. Gaat een deel van het privévermogen van één van jullie over naar het gemeenschappelijk vermogen? Administreren.

Doen jullie dit niet (goed)? Dan wordt bij de scheiding de verdeling geheid een gedoe. Alles waarvan namelijk niet duidelijk is dat het tot een privévermogen behoort, valt dan in het gemeenschappelijk vermogen. En zal dus moeten worden verdeeld. En gelet op de percentages uit bovengenoemd onderzoek is de kans vrij groot dat één van jullie daar niet blij mee zal zijn.

Beperkte gemeenschap van goederen: meer problematische scheidingen?

Het bijhouden van deze administratie is één van de redenen dat het wetsvoorstel destijds in de Eerste Kamer met de kleinst mogelijke meerderheid is aangenomen (38 stemmen voor en 37 stemmen tegen). De Eerste Kamer voorzag vele problematische scheidingen.

Of dat ook zo zal zijn? De tijd zal het leren.

Hebben jullie geen zin in deze administratie? Dan kan je nog steeds in algehele gemeenschap van goederen trouwen. Daarvoor moet je dan wel naar de notaris.

Door Sarah Köller. Sarah is echtscheidingsmediator en advocaat in Oostkapelle en Laren.