string(9) "financien" string(25) "kinderalimentatie-fiscaal" string(8) "kinderen" string(25) "kinderalimentatie-fiscaal" string(23) "procedure-echtscheiding" string(25) "kinderalimentatie-fiscaal" string(14) "relatie-emotie" string(25) "kinderalimentatie-fiscaal"

Belastingaftrek voor het betalen van kinderalimentatie

Leestijd: 5 minuten

De oude regeling

Tot 1 januari 2015 had degene die kinderalimentatie betaalde recht op belastingaftrek, de zogeheten belastingaftrek voor het levensonderhoud voor kinderen. Wie kinderalimentatie moest betalen kreeg als het ware een stukje van het betaalde bedrag van de belastingdienst terug. Er waren wel voorwaarden aan verbonden, met name dat de betaler geen aanspraak had op kinderbijslag en het betaalde bedrag tenminste ca. € 137,– per kind per maand bedroeg en de kosten van het kind “in belangrijke mate” op de belastingplichtige drukten.

De precieze hoogte van het voordeel voor de alimentatiebetaler hing af van de leeftijd van het kind waarvoor de alimentatie werd betaald en het aandeel van de betalende ouder in de totale kosten van het kind. In de meeste gevallen leidde dit tot een aftrekpost tussen € 15,– en € 25,– per maand.

De nieuwe regeling

Deze aftrekpost is met ingang van 1 januari 2015 vervallen. Dit is onderdeel van de Wet hervorming kindregelingen, waarin ook een aantal andere kindregelingen werden afgeschaft, gewijzigd of toegevoegd. Zie daarover de pagina over kinderalimentatie.

© Copyright -