Scheiden en nu?

Wanneer jij en je partner gaan scheiden komt er van alles op jullie af en moeten er veel zaken uitgezocht en geregeld worden. Om dit in goede banen te leiden is het raadzaam de juiste hulp in te schakelen. Scheiden betekent niet alleen het einde van een levensfase, maar ook een nieuw begin. Het helpt hierbij om goede afspraken te maken, want een zorgvuldig afscheidsproces maakt de opbouw van een nieuw leven een stuk gemakkelijker.

Hoe werkt een scheiding?

Scheiden, hoe doe je dat en waar moet je beginnen? Online zijn enorm veel bronnen aan informatie te vinden die je op weg kunnen helpen met het regelen van de scheiding. Echter, naast dat dit vaak overweldigend is, is het de vraag of de informatie die je vindt specifiek op jou van toepassing is: hebben jullie kinderen en een eigen huis, heeft een van beide partners een eigen bedrijf en kunnen jullie in goed overleg uit elkaar of is communicatie niet mogelijk? Iedere situatie behoeft een eigen aanpak die afhankelijk is van aantal belangrijke omstandigheden.

Stappenplan voor scheiden

  1. Vertel je partner dat je wil scheiden
  2. Schakel de juiste deskundige in
  3. Maak afspraken en stel een echtscheidingsconvenant op
  4. Een scheidingsverzoek indienen
  5. Naar de rechter
  6. De scheiding definitief maken
  7. Checklist voor scheiden

Stappenplan voor scheiden

Hoe pak je een scheiding aan? Onderstaand stappenplan is een fijne houvast voor het regelen van jouw scheidingsproces. Hierin vind je de belangrijkste zaken waar je aan moet denken bij het verloop van een scheiding.

1. Vertel je partner dat je wil scheiden

Wanneer jij zelf het besluit hebt genomen van je partner te willen scheiden is het van groot belang hoe je dit aan je partner vertelt. De manier waarop je jouw besluit aan jouw partner overbrengt, is namelijk cruciaal voor het verloop van het scheidingsproces. Zorg ervoor dat dit op respectvolle wijze gaat en dat je een moeizame start voorkomt.

Als jouw partner niet wil scheiden, dan kun je een advocaat inschakelen die een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding kan indienen bij de rechter. Hierin geef je aan dat het huwelijk duurzaam ontwricht is. Jouw partner heeft vervolgens zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen.

2. Schakel de juiste hulp in

In de praktijk blijkt dat het maken van rationele afspraken altijd lastiger is als er veel emoties in het spel zijn. Daarom is het in de arm nemen van een onafhankelijke derde die verstand heeft van echtscheidingen een verstandige keuze. Afhankelijk van de situatie kan een echtscheidingsmediator, -advocaat of -notaris jullie helpen om dit proces in goede banen te leiden. Welke hulp je het beste kunt inschakelen hangt af van de manier waarop jullie zijn getrouwd, jullie financiële situatie en hoe jullie willen scheiden.

Direct de juiste hulp ontvangen?

3. Maak afspraken en stel een echtscheidingsconvenant op

Het regelen van een echtscheiding betekent veel afspraken maken. Alle afspraken met betrekking tot de scheiding, zoals alimentatie, verdeling van bezittingen en pensioen, worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst: het echtscheidingsconvenant. Indien jullie minderjarige kinderen hebben, dient tevens een ouderschapsplan te worden opgesteld.

Het echtscheidingsconvenant vormt de basis van jullie nieuwe toekomst, dus zorg ervoor dat alle gemaakte afspraken goed doordacht zijn en dat beide partijen er volledig achter staan. Uiteindelijk is tussenkomst van een advocaat of notaris nodig om het echtscheidingsconvenant rechtsgeldig te maken.

4. Een scheidingsverzoek indienen

Er zijn twee mogelijke vormen van scheiden: een echtscheiding en een scheiding van tafel en bed. Bij een echtscheiding wordt het huwelijk beëindigd en worden alle juridische banden tussen jou en je partner verbroken. Scheiding van tafel en bed houdt in dat jullie volgens de wet nog getrouwd zijn, maar dat je apart leeft van je partner. Deze vorm van scheiden komt steeds minder voor en wordt bijvoorbeeld ingediend als het geloof scheiding niet goedkeurt of als er om financiële redenen geen echtscheiding aangegaan wordt.

In beide gevallen moet dit officieel geregeld en vastgelegd worden. Een echtscheiding wordt aangevraagd middels een verzoekschrift. Dit verzoek wordt met behulp van een advocaat opgesteld en ingediend bij de rechtbank.

5. Naar de rechter

Wanneer jullie de scheiding samen aanvragen, wordt dit een gezamenlijk verzoek genoemd en gaat de rechter er van uit dat jullie de afspraken in goed overleg hebben gemaakt. De scheidingsprocedure is dan vaak eenvoudig af te wikkelen. Het verwerken van een scheiding na het indienen van het echtscheidingsconvenant duurt gemiddeld zes tot acht weken. De rechter toetst in dit geval enkel of de afspraken niet in strijd zijn met de wet en bekrachtigt deze in een beschikking. Jullie hoeven niet bij een zitting te verschijnen.

Is één van jullie het niet eens met de afspraken of het verzoek? Dan dienen jullie beide een eigen advocaat in te schakelen voor de aanvraag van een eenzijdig verzoek en zal de rechter knopen moeten doorhakken.

Voorlopige voorzieningen

In sommige gevallen zijn er enkele zaken, zoals alimentatie of afspraken over de woning, die niet kunnen wachten op de uitspraak van de echtscheiding. Jouw advocaat kan hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank, waarbij bepaalde zaken tussentijds geregeld kunnen worden. Deze voorlopige beslissing van de rechter is geldig tot de scheiding rond is en er definitieve afspraken zijn gemaakt. De uiteindelijke uitspraak bij de echtscheidingszaak kan afwijken van de uitspraak in de voorlopige voorziening.

Het is alleen mogelijk een voorlopige voorziening aan te vragen als onderdeel van een echtscheidingsprocedure. Uiterlijk binnen vier weken na het indienen van de voorlopige voorziening moet het verzoek tot echtscheiding worden ingediend.

6. De scheiding definitief maken

De echtscheiding wordt door de rechtbank uitgesproken in de echtscheidingsbeschikking. De scheiding is pas definitief als de beschikking wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar jullie destijds zijn getrouwd. Het verzoek tot inschrijving van de beschikking dient binnen zes maanden te worden gedaan nadat de beschikking definitief is geworden. Als deze termijn wordt overschreden verliest de beschikking rechtskracht en blijft het huwelijk in stand. In de regel zorgt de advocaat voor het opsturen van de benodigde stukken naar de betreffende gemeente.

Beide partners hebben nog drie maanden de tijd om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak, waar gebruik van kan worden gemaakt als één van de partners het niet eens is met de uitgesproken echtscheiding. Deze beroepstermijn zal altijd eerst afgewacht worden voordat de echtscheidingsbeschikking kan worden ingeschreven.

Zijn jullie het echter eens over de echtscheidingsbeschikking? Dan kun je beiden een akte van berusting tekenen. Hiermee geef je direct aan niet in hoger beroep te gaan. Als jullie allebei de verklaring ondertekenen, kan de echtscheiding direct worden ingeschreven bij de gemeente en vervalt de beroepstermijn.

Checklist voor scheiden

Op de website van Rijksoverheid vind je een vragenlijst die je inzicht geeft in alle zaken omtrent een scheiding of wanneer je uit elkaar gaat. Na het invullen van de vragenlijst ontvang je een gepersonaliseerde checklist die je op weg helpt bij het regelen van de scheiding.

Direct in contact komen?

Wij helpen jou graag bij je huidige situatie. Zo kunnen wij direct in kaart brengen hoe wij je kunnen helpen, afhankelijk van de vragen die je hebt.

Stuur ons vrijblijvend een bericht en wij nemen op het gewenste moment contact met je op.

[]
1 Step 1
Vink aan wat van toepassing isMeerdere velden mogelijk.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder