In de bijstand na scheiding

Als je na een scheiding geen of onvoldoende eigen inkomen hebt, en je ex-partner is niet in staat dit financieel aan te vullen door alimentatie te betalen, kan je een beroep doenop de bijstand die door de gemeente (meestal: de afdelingWet Werk en Bijstand) wordt verstrekt.

Voorwaarden voor een uitkering

Een uitkering krijg je niet zomaar. De belangrijkste voorwaarden voor een uitkering zijn:

  • Wie geen inkomen heeft, maar wel vermogen, heeft niet zonder meer recht op een uitkering. Het bedrag van de vermogenstoets is in de wet vastgelegd.
  • Als je in aanmerking komt voor een uitkering ben je toch verplicht om te proberen zo snel mogelijk aan het werk te komen om genoeg inkomen te verdienen. Je hebt dan dus een sollicitatieplicht. Er zijn wel uitzonderingen op deze regel. Soms is er ook een aparte subsidiemogelijkheid voor de kosten van kinderopvang.
  • Als je al wel wat eigen inkomen hebt, maar niet voldoende, dan vult de gemeente je inkomen aan. Je moet dus altijd opgeven wat je hebt verdiend.

Als je een partner hebt met wie je (min of meer) samenwoont, en die partner heeft wel voldoende inkomen, dan heb je geen recht op een uitkering.

Informeer bij de gemeente hoe de regeling precies werkt en wat de mogelijkheden en voorwaarden in jouw situatie zijn.

Vermijd misbruik van uitkering

De controle op de uitvoering van de bijstandswet is heel goed georganiseerd. Als er misbruik van de regeling wordt vermoed hebben opsporingsambtenaren vergaande bevoegdheden om dit te onderzoeken. Als misbruik wordt geconstateerd vordert de gemeente het teveel uitgekeerde bedrag bruto terug, dus inclusief de premies die voor jou zijn betaald. Je moet dan dus (veel) meer terugbetalen dan je zelf op je rekening gestort hebt gekregen. Vanaf een bepaald bedrag aan te veel ontvangen uitkering volgt bovendien een strafvervolging.