Verzekeringen bij echtscheiding

Verzekeringen zonder financiële waardeopbouw

Er zijn verzekeringen die alleen uitkeren als zich een calamiteit voordoet. Doet die calamiteit zich (gelukkig) niet voor, dan keert de verzekering ook geen bedrag uit.

Denk daarbij aan:
– ziektekostenverzekering
– verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid personen (WAP)
– uitvaartverzekering
– ongevallenverzekering
– brand- en opstalverzekering
– autoverzekering (WA of all-risk).

Deze verzekeringspolissen bouwen dus geen contante waarde op. Wel is het zaaksamen te bepalen op wiens naam een polis komt of blijft staan, en wie voortaan dus niet meer als verzekerde op die polis geldt. Met name voor de kinderen die bijvoorbeeld voor de ziektekosten en de WA-verzekering gratis zijn meeverzekerd is het nuttig om af te spreken op wiens polis zij zullen staan. Wijzigingen moeten natuurlijk aan de verzekeraar worden meegedeeld. Meestal vraagt de verzekeraar om een bevestiging van beide verzekerden. Daarbij kunnen termijnen gelden waar rekening mee gehouden moet worden.
Kijk daarvoor in de polis of vraag het bij de verzekeraar na.

Verzekeringen met financiële waardeopbouw

Voor verzekeringen met financiële waardeopbouw klik op de pagina over lijfrenten en koopsompolissen.