Fiscale gevolgen bij een scheiding

Een andere belangrijke vraag is natuurlijk wat de fiscale gevolgen zijn van de verdeling bij een scheiding. De wet bevat speciale bepalingen waardoor de verdeling van het vermogen met een scheiding zonder fiscale gevolgen kan geschieden. Zo is er bepaald dat de verdeling van de woning bij een scheiding zonder heffing van overdrachtsbelasting kan en wordt de verdeling van lijfrente niet aangemerkt als het genieten van een uitkering.

Huwelijkse voorwaarden

Indien er echter huwelijkse voorwaarden gelden, kan dit anders liggen. Wanneer er sprake is van een zogenaamd verrekenbeding spreken echtgenoten af dat de vermogens gescheiden blijven. Wel is het mogelijk dat één van de echtgenoten een vordering in geld kan krijgen. Na de vordering kan het zelfs zo zijn dat de vermogens gelijk worden.

Op dit moment wordt er gesproken over een situatie die vergelijkbaar is met de gemeenschap van goederen; een veronderstelling die volkomen onjuist is. Gezien de wet niet beschikt over bepalingen die het verrekenen zo makkelijk mogelijk maken, is het verstandig een financieel adviseur in te schakelen als je huwelijkse voorwaarden hebt en gaat scheiden.

Lijfrenteverzekeringen

Als het gaat om lijfrenteverzekeringen zijn de premies aftrekbaar van het inkomen en worden uitkeringen belast bij betaling. Op het moment dat er sprake is van een scheiding tussen premiebetaling en de uitkering verandert er een hoop. Belangrijk hierbij is dat de overdracht van een dergelijke verzekering niet is toegestaan. Wanneer dit wel gebeurt, wordt de gehele waarde van de verzekering progressief belast. De totale heffing, met een maximaal belastingtarief van 52% en maximale revisierente van 20%, kan dan zelfs oplopen tot 72%.

Tijdens de scheiding kan de verdeling van de lijfrenteverzekering fiscaal zonder heffing plaatsvinden wanneer jullie aan de geldende voorwaarden voldoen. Ook bij de overdracht van de verzekering in het kader van voldoening van verrekenplicht is geen heffing verschuldigd, mits de verzekering is betaald uit inkomen of vermogen dat onder beding valt.

Mocht de verzekering zelf niet getroffen worden door sancties, kan er toch sprake zijn van belastingaftrek bij de toedeling van lijfrenteverzekeringen. Op het moment dat de verzekering niet gelijk verdeeld wordt, krijgt degene met het grootste deel een aftrekpost terwijl de ander belast wordt voor het verkregen vermogen van zijn/haar deel van de verzekering.

Onroerende zaken (inclusief eigen woning)

Doorgaans leidt de overdracht van onroerende zaken tot heffing van overdrachtsbelasting. Echter, in de wet is een uitzondering opgenomen waardoor de verdeling van onroerend goed bij nalatenschap of huwelijksgemeenschap vrijgesteld is van deze heffing. Ook partners die niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap aan zijn gegaan, zijn vrijgesteld van de heffing mits de eigendomsverhouding binnen 40-60% blijft.

In het kader van voldoening van een verrekenvordering zijn er in de wet geen specifieke bepalingen opgenomen voor de overdracht van onroerende zaken en wordt teruggegrepen naar de hoofdregel. Toch wordt heffing in de praktijk vaak voorkomen door de woning voorafgaand aan de scheiding direct in te brengen als (beperkte) huwelijksgemeenschap. De inbreng en verdeling van de gemeenschap zijn vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

Hulp nodig?

Gezien de verdeling van bezittingen bij een scheiding een ingewikkelde kwestie is, is het belangrijk om je hier goed over te laten adviseren. Zo worden problemen in de toekomst voorkomen. Een deskundige kan je over bovenstaande zaken uitgebreid inlichten.

Direct in contact komen?

Wij helpen jou graag bij je huidige situatie. Zo kunnen wij direct in kaart brengen hoe wij je kunnen helpen, afhankelijk van de vragen die je hebt.

Stuur ons vrijblijvend een bericht en wij nemen op het gewenste moment contact met je op.

[]
1 Step 1
Vink aan wat van toepassing isMeerdere velden mogelijk.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder