Gouden handdruk en stamrechtvoorziening

Het komt steeds vaker voor dat bij ontslag een schadeloosstelling uitbetaald wordt door de ex-werkgever. In de volksmond wordt dit ook wel de Gouden Handdruk genoemd. Waar er bij een scheiding vaak alles 50/50 wordt gedeeld zijn er bij een gouden handdruk andere spelregels.

Fiscale behandeling

Fiscaal gezien kan de Gouden Handdruk op drie manieren worden behandeld.

Uitkering ineens

De gehele schadeloosstelling wordt belast en het netto resterende bedrag is privé vrij te besteden. Wanneer er in het verleden gekozen is voor ‘uitkering ineens’ zal het netto bedrag inmiddels toegevoegd zijn aan de spaar- of beleggingsrekening of gebruikt zijn voor bijvoorbeeld alledaagse uitgaven, vakantie of een verbouwing.

Onderbrengen bij een verzekeraar

Bij deze vorm van een kapitaalverzekering moet de waarde worden opgegeven door de verzekeringsmaatschappij waar de voorziening is ondergebracht. De belastingheffing is uitgesteld tot het moment van uitkeren door de zogeheten stamrechtpolis. Wanneer de stamrechtvoorziening gerealiseerd is in de vorm van directe uitkeringen, wordt hier rekening mee gehouden bij de vaststelling van de hoogte van de alimentatie.

Onderbrengen bij stamrecht BV

Dit is doorgaans een eigen besloten vennootschap die opgericht wordt door de ex-werknemer om zo gebruik te maken van de stamrechtvrijstelling. Op deze manier bestaat er meer zeggenschap over het geld dan wanneer het ondergebracht wordt bij een verzekeraar. Voorafgaand dient de waarde te worden vastgesteld voor bijvoorbeeld een accountant. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met een (latente) belastingheffing.

Huwelijkse voorwaarden

Indien er huwelijkse voorwaarden – met eventuele verrekenbedingen – gelden, is het belangrijk dat er aantoonbaar kan worden gemaakt wat er met het kapitaal is gebeurd. Dit is vaak een lastig proces, maar het is uiterst belangrijk dat er aannemelijk gemaakt kan worden dat het geld gebruikt is voor zaken die met de scheiding verrekend moeten worden.

Direct in contact komen?

Wij helpen jou graag bij je huidige situatie. Zo kunnen wij direct in kaart brengen hoe wij je kunnen helpen, afhankelijk van de vragen die je hebt.

Stuur ons vrijblijvend een bericht en wij nemen op het gewenste moment contact met je op.

[]
1 Step 1
Vink aan wat van toepassing isMeerdere velden mogelijk.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder