Hulp nodig bij uw scheiding? Bel 0800 - 88 99 000 (gratis)|info@allesoverscheiding.nl
Home » Hoe werkt een scheiding? » Het verdelen van de spullen » Gouden handdruk en stamrecht
Gouden handdruk en stamrecht2018-03-27T08:22:01+00:00

Gouden handdruk en stamrechtvoorziening

Steeds vaker komt het voor dat mensen in het verleden bij ontslag een schadeloosstelling bij beëindiging dienstverband hebben ontvangen van de ex-werkgever. In de volksmond worden dergelijke schadeloosstellingen vaak ‘Gouden Handdruk’ genoemd.

De Gouden Handdruk

Fiscaal gezien kan in hoofdlijnen een Gouden Handdruk op drie manieren worden behandeld:

1. Uitkering ineens: de gehele Gouden Handdruk is dan in het geheel belast en wat resteert is een netto bedrag in privé, vrij te besteden;

2. De Gouden Handdruk is ondergebracht bij een verzekeraar: belastingheffing is uitgesteld tot het moment dat vanuit de zogeheten stamrechtpolis uitkeringen worden gedaan. Die uitkeringen worden belast met inkomstenbelasting;

3. De Gouden Handdruk is ondergebracht bij een Stamrecht B.V. Vaak is dit een eigen B.V. Binnen die B.V. is er een bepaalde mate van vrijheid waarbinnen de Gouden Handdruk kan worden aangewend.

Uitkering ineens

Indien er in het verleden is gekozen voor een uitkering ineens (zie punt 1), dan zal de netto opbrengst van de Gouden Handdruk inmiddels zijn toegevoegd aan een spaar- of beleggingsrekening, of zijn gebruikt voor uitgaven, zoals een verbouwing, een vakantie, afbetaling van een schuld of gewoon voor allerhande zaken.

Huwelijkse voorwaarden

Indien er bij jullie sprake is van huwelijkse voorwaarden (met eventuele verrekenbedingen), dan kan het zo zijn dat het belangrijk wordt om aantoonbaar te maken wat er met de gelden is gebeurd. Vaak is dit een lastig karwei en dus moeilijk terug te halen. Maar let op, als je niet aannemelijk kunt maken dat het geld is gebruikt voor zaken die bij je scheiding verrekend moeten worden, sta je niet sterk als je wilt dat er verrekend wordt.

Kapitaalverzekering en BV

Voor een stamrechtvoorziening die is gerealiseerd in de vorm van een kapitaalverzekering (zie punt 2) dient de waarde te worden opgegeven door de verzekeringsmaatschappij waar de voorziening is ondergebracht. Voor een stamrechtvoorziening die is gerealiseerd in de vorm van direct ingaande uitkeringen, wordt bij de vaststelling van de alimentatie rekening gehouden met die uitkeringen als inkomsten van de ex-werknemer. Indien het stamrecht in een BV is opgenomen (zie punt 3), dient de waarde vastgesteld te worden door bijvoorbeeld de accountant. In de laatste 2 gevallen dient dan uiteraard rekening te worden gehouden met een (latente) belastingheffing.