Echtscheidingsconvenant

Wanneer jij en jouw (ex-)partner een ondertekend echtscheidingsconvenant hebben, kan het verzoekschrift tot echtscheiding worden ingediend bij de rechtbank. Dit schriftelijke convenant zorgt ervoor dat jij en jouw (ex-)partner goed nadenken over belangrijke zaken en voorkomt dat er in de toekomst problemen ontstaan die voorafgaand verholpen hadden kunnen worden. Het opstellen van een echtscheidingsconvenant is niet wettelijk verplicht, maar het biedt een fijne houvast voor de toekomst.

Wat is een echtscheidingsconvenant?

Het echtscheidingsconvenant is een document waarin jij en jouw partner alle afspraken rondom de echtscheiding vastleggen. In deze schriftelijke overeenkomst staan bijvoorbeeld afspraken over de boedelverdeling, de woning, het pensioen en alimentatie. Wanneer jullie minderjarige kinderen hebben, dienen jullie tevens een ouderschapsplan op te stellen en op te nemen in het convenant. Deze documenten samen vormen het verzoekschrift tot echtscheiding dat ingediend wordt bij de rechter.

Wanneer jullie in scheiding liggen, hebben jullie veel aan je hoofd en ontbreekt het vaak aan energie om goede afspraken met elkaar te maken. Voor het opstellen van het echtscheidingsconvenant is het daarom raadzaam deskundige hulp in te schakelen. Zo kan een advocaat of mediator tijdens dit proces bemiddelen en ervoor zorgen dat beide partners tot overeenstemming komen en achter de gemaakte afspraken staan.

Kom direct in contact

Voorbeeld echtscheidingsconvenant

Onderwerpen waar jij en jouw (ex-)partner afspraken over maken en die in het echtscheidingsconvenant worden opgenomen zijn:

  • Partneralimentatie
  • Boedelverdeling
  • Gezamenlijke woning
  • Spaargeld
  • Pensioen
  • Kinderen: hoofdverblijf van de kinderen, omgangsregeling en kinderalimentatie

Je kunt hier een uitgebreid voorbeeld van een echtscheidingsconvenant bekijken.

Hoe lang is een echtscheidingsconvenant geldig?

Om het echtscheidingsconvenant rechtsgeldig te maken, is altijd tussenkomst van een advocaat of notaris nodig. Vervolgens is het convenant, wanneer jullie dit beiden hebben ondertekend, bindend na de bekrachtiging van de rechter. Alle afspraken die hierin zijn opgenomen zijn dan rechtens afdwingbaar. Dit houdt in dat het convenant een executoriale titel heeft verkregen en dat bijvoorbeeld betalingen van alimentatie met tussenkomst van een incassobureau/deurwaarder afgedwongen kunnen worden.

Openbreken echtscheidingsconvenant

Het kan voorkomen dat jij of jouw ex-partner na de scheiding nog zaken wil veranderen in het echtscheidingsconvenant. Na de bekrachtiging van de rechter is dit niet mogelijk zonder aanvullende overeenkomst en door tussenkomst van de rechter, omdat in het convenant doorgaans wordt opgenomen dat de afspraken niet ontbonden kunnen worden.

In het geval dat beide partners het eens zijn over de wijziging of wanneer er sprake is van onvoorziene omstandigheden kunnen afspraken in het convenant gewijzigd worden. De rechter kan bijvoorbeeld bepalen dat sommige afspraken niet meer redelijk zijn doordat de omstandigheden zijn veranderd. Dit geldt bijvoorbeeld voor het in het convenant vastgestelde alimentatiebedrag. Wanneer de situatie van één van beide partners verandert, kan het bedrag worden aangepast.

Als beide partners het eens zijn over de wijziging, dient er een aanvullende overeenkomst te worden opgemaakt. Hierin staat wat er uit het originele echtscheidingsconvenant komt te vervallen en welke bepalingen daarvoor in de plaats komen. Bij het herzien van de afspraken is het belangrijk om rekening te houden met (veranderingen in) de wet en wordt aangeraden de hulp van een advocaat of mediator in te schakelen.

Niet houden aan het echtscheidingsconvenant

Als jouw ex-partner de afspraken uit het echtscheidingsconvenant niet nakomt, is het niet direct mogelijk om de afspraken te wijzigen of er vanaf te zien. Er is doorgaans in het convenant opgenomen dat het alleen mogelijk is om nakoming van de afspraken te eisen. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de afspraken is dus niet mogelijk. Probeer in het geval dat je ex-partner de afspraken niet nakomt – met behulp van een mediator – alsnog samen tot een oplossing te komen. Als dit echt onmogelijk blijkt, is de volgende stap naar de rechter gaan.

Direct in contact komen?

Wij helpen jou graag bij je huidige situatie. Zo kunnen wij direct in kaart brengen hoe wij je kunnen helpen, afhankelijk van de vragen die je hebt.

Stuur ons vrijblijvend een bericht en wij nemen op het gewenste moment contact met je op.

[]
1 Step 1
Vink aan wat van toepassing isMeerdere velden mogelijk.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder