Mogelijkheden bij scheiding

De twee meest onderscheidende vormen van scheiden zijn een echtscheiding en scheiding van tafel en bed. Er zijn echter nog een aantal aanvullende situaties en mogelijkheden te onderscheiden bij de afhandeling van een scheidingsproces. Dienen jullie een gezamenlijk echtscheidingsverzoek in of dient één van beiden een eenzijdig verzoekschrift in? Hebben jullie overeenstemming bereikt over de afspraken voor het echtscheidingsconvenant? En vragen jullie voorlopige voorzieningen bij de rechtbank aan? Al deze factoren hebben invloed op het verloop van jullie scheidingsprocedure.

Voor het opstellen van het echtscheidingsconvenant wordt veelal hulp van een mediator of advocaat ingeschakeld die bemiddelt tijdens de gesprekken en ervoor zorgt dat beide partners achter de gemaakte afspraken staan. Uiteindelijk beoordeelt een notaris of advocaat de inhoud van het convenant en kan het rechtsgeldig worden gemaakt. Een echtscheiding wordt vervolgens aangevraagd bij de rechtbank middels het verzoekschrift.

Een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding met volledig echtscheidingsconvenant

De meest voorkomende procedure is een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding, waarbij het verzoek namens jullie beiden – via een advocaat – wordt ingediend bij de rechtbank. Bij het verzoek wordt het echtscheidingsconvenant aangeleverd dat door beide partners is getekend. Omdat het verzoek gezamenlijk is, gaat de rechtbank ervan uit dat de gemaakte afspraken in het convenant in gezamenlijk overleg tot stand zijn gekomen. Als de rechter akkoord is, geeft hij jullie toestemming voor de scheiding middels een echtscheidingsbeschikking.

Een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding met onvolledig echtscheidingsconvenant

Het komt voor dat partners niet over alle zaken overeenstemming vinden en er door de rechter een beslissing moet worden genomen over de openstaande zaken. Afhankelijk van het soort kwestie waarover beide partners geen overeenstemming kunnen krijgen, wordt een zitting gepland.

Eenzijdig verzoek tot echtscheiding

Wanneer één van jullie beiden wil scheiden, wordt er door de advocaat een eenzijdig echtscheidingsverzoek ingediend. Hierbij wordt vaak een voorstel aangeleverd over de boedelverdeling, de hoogte van de alimentatie en de omgangsregeling met de kinderen. De andere partner wordt door de rechtbank geïnformeerd en krijgt zes weken om op het verzoek en het voorstel met betrekking tot de afhandeling van de scheiding te reageren.

Scheiding tafel en bed

Een scheiding van tafel en bed houdt in dat jullie huwelijk officieel blijft bestaan, maar dat beide partners apart gaan wonen. Het is mogelijk dat een eventuele gemeenschap van goederen bij deze vorm van scheiden wordt verdeeld en opgeheven. Het is voor beide partners mogelijk om na de scheiding van tafel en bed met een ander samen te wonen, maar niet om te trouwen.

Net zoals bij een echtscheiding blijft (in het geval van kinderen) het ouderlijk gezag bestaan en dient er een omgangsregeling te worden afgesproken. Ook dient er voor deze vorm van scheiden een verzoek bij de rechtbank te worden ingediend. Er wordt voor scheiding van tafel en bed gekozen als een definitieve scheiding door religieuze of financiële overwegingen niet mogelijk is.

Voorlopige voorzieningen

Er kan voorafgaand aan de officiële beschikking een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de rechter. De aanvraag dient door de advocaat te worden ingediend. Zaken waarover voorlopige voorzieningen, ook wel tussentijdse oplossingen, worden aangevraagd zijn vaak waar de kinderen gaan wonen of wie er in het huis mag blijven wonen. Uitgebreide informatie over voorlopige voorzieningen lees je hier.

Scheiden als je in het buitenland woont of getrouwd bent

Stel dat je getrouwd bent in Nederland, maar nu in het buitenland woont. Of andersom: je bent in het buitenland getrouwd en wilt in Nederland scheiden. Hoe regel je in deze situaties een echtscheiding? Het echtscheidingsproces kan dan alsnog via Nederlandse juridische deskundigen afgehandeld worden, maar iedere situatie behoeft zijn eigen aanpak. In beide gevallen kun je het best een Nederlands sprekende advocaat in de arm nemen die jullie tijdens dit proces bijstaat.

Direct in contact komen?

Wij helpen jou graag bij je huidige situatie. Zo kunnen wij direct in kaart brengen hoe wij je kunnen helpen, afhankelijk van de vragen die je hebt.

Stuur ons vrijblijvend een bericht en wij nemen op het gewenste moment contact met je op.

[]
1 Step 1
Vink aan wat van toepassing isMeerdere velden mogelijk.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder