Hulp nodig bij uw scheiding? Bel 0800 - 88 99 000 (gratis)|info@allesoverscheiding.nl
Rechtbankprocedure2018-03-27T08:03:59+00:00

De procedure voor scheiding bij de rechtbank

Voor ontbinding van een huwelijk is een echtscheidingsverzoekschrift bij de rechtbank nodig.

Echtscheidingsverzoekschrift

Als er geen twistpunten (meer) zijn, is de scheidingsprocedure relatief eenvoudig af te wikkelen.

• Afspraken worden door de (advocaat-)scheidingsmediator in een echtscheidingsconvenant vastgelegd.
• Er wordt een gemeenschappelijk verzoek ingediend bij de rechtbank
• De mediator of echtscheidingsnotaris regelt de afwikkeling verder bij de rechter.

Minderjarige kinderen en scheiding

Minderjarige kinderen vanaf 12 jaar kunnen door de rechtbank worden opgeroepen, maar zij zijn niet verplicht om te komen. Zij kunnen ook een brief aan de rechter schrijven.
Lees ook eens op Villapinedo.nl hoe kinderen een scheiding ervaren.

Echtscheidingsvonnis na mediation

Duur van een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding: 4 tot 10 weken.

De rechter spreekt de echtscheiding uit en schrijft het echtscheidingsvonnis in in de registers van de burgerlijke stand.

Wat als je het niet met elkaar eens kan worden

Als je het niet met elkaar eens kan worden over de regelingen na de scheiding (bijvoorbeeld over de alimentatie), dan zal er een gewone rechtbankprocedure, dus niet op gezamenlijk verzoek, moeten volgen.

• Partijen schakelen hun eigen advocaat in
• De rechtbank geeft (de advocaat van) elke partij de gelegenheid om schriftelijk te reageren
• Wanneer er punten van geschil zijn, houdt de rechtbank een zitting
• De minderjarige kinderen worden in de gelegenheid gesteld hun wensen kenbaar te maken

Deze procedure kan  gemakkelijk enkele maanden tot een jaar duren, afhankelijk van het aantal punten waarop de rechtbank moet beslissen, de ingewikkeldheid en de drukte bij de rechtbank.
Wij raden dan ook altijd aan om er met een mediator uit te komen als er kinderen in het spel zijn in plaats van het te laten voorkomen in de rechtbank.

Flitsscheiding afgeschaft

Het is enkele jaren mogelijk geweest om een huwelijk om te zetten in een geregistreerd partnerschap, dat vervolgens door een advocaat of notaris ontbonden kon worden. Dat werd de flitsscheiding genoemd. Deze vorm van scheiden is per 1 maart 2009 afgeschaft.

Lees ook: ‘Voorlopige voorzieningen’ >

Heb je vragen? Bel (gratis) of mail ons!

Bel ons op 0800 – 88 99 000 (gratis) voor een vrijblijvend gesprek of neem contact met ons op via het contactformulier. We helpen je graag.