De procedure voor scheiding bij de rechtbank

Wanneer jullie gaan scheiden, is het fijn om alle zaken op een rijtje te hebben. Een belangrijke vraag tijdens dit proces blijft wanneer je moet scheiden bij de rechtbank. Voor de ontbinding van een huwelijk is altijd een echtscheidingsverzoek bij de rechtbank nodig. Echter verschilt de rol van de rechtbank per situatie.

Procedure voor scheiding bij de rechtbank

Zoals aangegeven dient er voor de ontbinding van een een huwelijk altijd een echtscheidingsverzoek bij de rechtbank te worden ingediend. Hoe dit verzoekschrift wordt ingediend is afhankelijk van de situatie.

Gezamenlijk verzoek

Wanneer er geen onenigheid meer is, is de scheidingsprocedure relatief eenvoudig af te handelen. Alle gemaakte afspraken zijn opgenomen in het echtscheidingsconvenant en er wordt een gemeenschappelijk verzoek ingediend bij de rechtbank. De afhandeling wordt geregeld door de mediator of echtscheidingsnotaris. Vervolgens schrijft de rechter het echtscheidingsvonnis in bij de registers van de burgerlijke stand en kan de scheiding definitief worden gemaakt. De duur van een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding is zo’n zes tot tien weken.

Wanneer jullie het niet eens worden

Het is natuurlijk ook mogelijk dat jullie het niet eens worden over de regelingen na de scheiding, denk hierbij aan alimentatie of de verdeling van bezittingen. Op dit moment wordt er een reguliere procedure bij de rechtbank gestart en wordt de scheiding niet op gezamenlijk verzoek aangevraagd.

Wanneer deze situatie zich voordoet, schakelen beide partijen een eigen advocaat in die opkomt voor persoonlijke belangen. De advocaten krijgen de gelegenheid om schriftelijk te reageren op het echtscheidingsverzoekschrift en als er punten van geschil zijn, houdt de rechtbank een zitting. Tijdens deze zitting kunnen ook minderjarige kinderen hun wensen kenbaar maken of vanaf 12 jaar zelfs opgeroepen worden door de rechtbank. De kinderen zijn niet verplicht om te komen en kunnen een brief schrijven aan de rechter.

Het is belangrijk te beseffen dat een dergelijke procedure gemakkelijk enkele maanden tot soms wel jaren kan duren. Dit is afhankelijk van het aantal punten waarop de rechter moet beslissen, de complexiteit van de scheiding en de drukte bij de rechtbank. Wanneer er kinderen in het spel zijn, raden wij daarom aan om er samen met een mediator uit te komen en een procedure bij de rechtbank te vermijden.

Voorlopige voorzieningen

Wanneer jullie het over bepaalde praktische zaken, zoals bijvoorbeeld het verdelen van de bezittingen, alimentatie of bij wie de kinderen gaan wonen, niet eens kunnen worden, kan er voorafgaand aan de officiële scheiding een voorlopige voorziening aangevraagd worden bij de rechter. Deze voorlopige voorziening kan enkel aangevraagd worden door een advocaat.

Allereerst wordt er gekeken of jullie er niet toch onder leiding van een advocaat samen uit kunnen komen. Wanneer dit niet lukt, dan vraagt de advocaat om het treffen van een voorlopige voorziening bij de rechtbank. Er volgt dan een zitting waarin de advocaten van beide partijen hun standpunt bepleiten. De uitspraak van de rechter heeft, net als een vonnis, bindende kracht en de partijen dienen zich hieraan te houden.

Na het indienen van een verzoek tot voorlopige voorziening, moet binnen vier weken ook het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank zijn gedaan. Alleen dan blijft de voorlopige voorziening van kracht tot de uitspraak van de hoofdprocedure. Zo kan de ‘definitieve’ alimentatie uiteindelijk hoger of lager worden. Dit geldt echter niet met terugwerkende kracht.

Vaak zijn voorlopige voorzieningen een voorbode voor een langdurige strijd. Op het moment van de uitspraak is er direct een winnaar die zijn winst vast wil houden en een verliezer die alsnog zijn gelijk wil halen. Wanneer er tijdens de hoofdprocedure of in hoger beroep een andere uitspraak gedaan wordt, kan dit wederom voor beide partijen lastig te bevatten zijn en kan het gevecht zich jaren voortslepen.

Direct in contact komen?

Wij helpen jou graag bij je huidige situatie. Zo kunnen wij direct in kaart brengen hoe wij je kunnen helpen, afhankelijk van de vragen die je hebt.

Stuur ons vrijblijvend een bericht en wij nemen op het gewenste moment contact met je op.

[]
1 Step 1
Vink aan wat van toepassing isMeerdere velden mogelijk.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder