Hulp nodig bij uw scheiding? Bel 0800 - 88 99 000 (gratis)|info@allesoverscheiding.nl
Verliesverwerking2018-03-27T08:10:54+00:00

Verliesverwerking bij scheiding

Scheiden wordt vaak ervaren alseen grote persoonlijke teleurstelling en als eenverlies waarvoor een periode van rouw nodig is om te verwerken. Het proces van verliesverwerking verloopt voor iedereen anders. Ieders eigen situatie, eerdere ervaringen en achtergronden spelen daarbij een rol.

Verwerkingsproces

Toch is er altijd een algemene lijn in te ontdekken. Het proces van verliesverwerking en rouw geldt voor beide partners, maar zij gaan de fasen van dit proces meestal niet tegelijkertijd door.

Fase 1 = ontkenning, ongeloof : het kan niet waar zijn
Fase 2 = boosheid, agressie, schuld
Fase 3 = verdriet, pijn
Fase 4 = de put / depressie

Het pijltje markeert het omslagpunt

Fase 5 = berusting: het is zoals het is
Fase 6 = nieuwe mogelijkheden onderzoeken
Fase 7 = zingeving: wat kan ik eruit leren; persoonlijke groei
Fase 8 = integratie van de nieuwe situatie in je leven

De fases aan de linkerzijde gaan niet zo netjes in volgorde als hier schematisch is weergegeven: het is tezamen een enorm verwarrende periode, waarin deze emoties elkaar afwisselen. Ook als je de fase van berusting (fase 5) hebt bereikt, kan je soms tijdelijk weer terugvallen in een eerdere fase. Maar wie eenmaal de fase van berusting heeft bereikt, zal daar ook weer terugkeren, en uiteindelijk de weg omhoog vinden.

De aanloop naar de scheiding

Degene die het eerst twijfelt of het huwelijk wel moet worden voortgezet kan er lang over doen om de fasen 1 t/m 4 te doorlopen. Soms duurt dit zelfs jaren. In deze verwarrende periode zullen meestal heel wisselende signalen naar de andere partner worden gezonden, variërend van terugtrekken in zichzelf, naar ruzie en afwijzing, tot gepassioneerde liefde en de verzekering dat jullie beslist bij elkaar zullen blijven. Deze periode wordt ook wel de scheidingsoverwegingstijd genoemd.

Scheidingsmelding

Als deze periode is afgerond zal degene die het eerst in dit proces kwam een besluit hebben bereikt. Dat kan zijn:’Ik blijf in deze relatie. Ik verander slechts mijn verwachtingen over de ander.’ Het kan ook zijn: ‘Ik vertrek uit deze relatie. Ik wil scheiden.’ In het laatste geval is het punt van berusting in het verlies van de relatie bereikt. Dat is dan vaak het moment waarop de mededeling aan de partner wordt gedaan. Dat heet de scheidingsmelding. Het is van  groot belang gebleken dat deze mededeling de ander recht in het gezicht wordt gedaan. (zie ook: hoe vertel ik het mijn partner?)

Voor de ander kan het  zo zijn dat die de signalen van groeiende twijfel niet heeft opgevangen en dus volledig wordt overvallen door de beslissing van de ander om uit elkaar te willen gaan. Die ander duikelt dan in sneltreinvaart het proces van verliesverwerking in, en maakt zo in korte tijd de eerste fases daarvan door.

Respecteer het tempo van je partner

Voor beide (ex-)partners is het belangrijk te weten dat ieder van jullie een eigen tempo heeft van hetzelfde proces, en dat bij dat proces nu eenmaal de verwarrende fases van ontkenning, boosheid, schuld en verdriet horen. De verwijten die in die fases naar elkaar (of zichzelf) worden gedaan horen daarbij. Juist omdat deze processen niet met elkaar in de pas lopen kan het nuttig zijn om een neutrale gespreksbegeleider te kiezen die jullie kan helpen om samen tot normale, fatsoenlijke afspraken te komen. Zorg er dan voor dat die persoon gespecialiseerd is in dit soort procesbegeleiding.