Voorlopige voorzieningen bij echtscheiding

Wanneer partners bepaalde praktische zaken niet in gezamenlijk overleg kunnen regelen, kan een voorlopige voorziening van de rechter worden gevraagd. Bijvoorbeeld:

• Wie blijft er in het huis wonen
• Twist over het betalen van de kosten van levensonderhoud van de ander
• Het verdelen van de goederen voor dagelijks gebruik
• Bij wie gaan de kinderen, als die er zijn, wonen
Alimentatie voor de kinderen.

Een voorlopige voorziening kan alleen door een advocaat worden aangevraagd bij de rechtbank.

Gesprek met advocaat

De advocaat zal eerst grondig bespreken of de twee scheidende partners niet toch een praktische regeling kunnen afspreken. Als de advocaat ook mediator is, zal hij het liefst met beide partners spreken om te kijken of er niet toch een oplossing gevonden kan worden. Lukt dat niet, dan vraagt de advocaat bij de rechtbank om een voorlopige voorziening.

Zitting bij de rechtbank

Er volgt dan een zitting waarin de advocaten van beide partijen hun standpunt bepleiten. De rechtbank doet heel kort na de zitting uitspraak. De uitspraak heeft bindende kracht, net als een vonnis, en de partijen moeten zich daar dus aan houden.

De geldigheidsduur van een voorlopige voorziening

Na het indienen van het verzoek tot voorlopige voorziening, moet binnen vier weken bij de rechtbank ook een verzoek tot echtscheiding zijn gedaan. Alleen dan houdt de uitgesproken voorlopige voorziening zijn kracht totdat de beslissingen in de hoofdprocedure van kracht zijn geworden. Dat betekent dat bijvoorbeeld de “definitieve” alimentatie dan alsnog hoger of lager kan worden. Dat geldt echter niet met terugwerkende kracht.

Begin van een lange strijd

Voorlopige voorzieningen zijn vaak de voorbode van een lange strijd. Want met wat pech is er dan meteen al een winnaar en een verliezer. En de winnaar wil zijn winst vasthouden en de verliezer wil alsnog zijn gelijk halen, in hoger beroep of in de hoofdprocedure. Als dan later de uitspraak in de hoofdprocedure in het voordeel is van degene die eerder de “verliezer” was, is het voor de ander weer moeilijk daar genoegen mee te nemen. Want de rechter had het eerst juist zo goed gezien. Die ander kan dan in hoger beroep gaan, en zo kan het gevecht zich jaren voortslepen.

Lees ook: ‘Hulp bij scheiding’ >

Heb je vragen? Bel (gratis) of mail ons!

Bel ons op 0800 – 88 99 000 (gratis) voor een vrijblijvend gesprek of neem contact met ons op via het contactformulier. We staan je graag te woord.