Samen eigenaar van het huis blijven na de scheiding

Er kunnen redenen zijn om na de scheiding het huis (nog) niet te verkopen en ook nog niet onderling te verdelen. Bijvoorbeeld omdat verkoop tegen een acceptabele prijs niet lukt, of omdat een van beiden er in blijft wonen (bijvoorbeeld met de kinderen), maar die onvoldoende geld heeft om het huis helemaal over te nemen. Dan blijf je dus voor korte of lange tijd samen eigenaar van het huis,. Er zullen dan afspraken gemaakt moeten worden wie de hypotheek blijft betalen, hoe het zal gaan met het onderhoud (en wie de kosten daarvan draagt), de gemeentelijke belastingen, de opstalverzekering etc. Ook is het goed af te spreken hoe lang de onverdeelde mede-eigendom zal duren, en wat er aan het eind van de afgesproken periode gebeurt. Een verhuurd of bewoond huis brengt bij verkoop veel minder op dan een leeg huis, dus afspraken over de afwikkeling van de situatie zijn erg belangrijk.

Hypotheekrenteaftek na scheiding

De fiscus accepteert de hypotheekrente als aftrekpost ook als de woning niet door de belastingplichtige zelf wordt bewoond voor een termijn van maximaal 2 jaar na het einde van het fiscaal partnerschap. Maar het betalen van de hypotheekrente voor de ander die wel in de woning woont kan door de belastingdienst worden aangemerkt als een vorm van partneralimentatie, die voor de ontvangende partij als inkomen geldt en dus belast is.
Laat je in deze situatie van tevoren dus goed informeren over de fiscale gevolgen, zodat er niet achteraf onaangename verrassingen zijn!

Woonrecht

Bij deze constructie is het belangrijk om te bedenken dat degene die niet meer in het huis woont, maar er nog wel mede-eigenaar van is, toch niet zomaar het huis in kan als hij of zij dat wil. Wie de woning verlaat om zelf ergens anders te gaan wonen, verliest het woonrecht, ook al ben je nog (mede-)eigenaar. Vergelijk het maar met de positie van een verhuurder: die mag ook niet zomaar zonder afspraak of zonder aan te bellen gebruik maken van zijn huissleutel en de verhuurde woning binnengaan!

Voorbeeld

Evert en Rowena hebben samen twee kinderen van 10 en 12 jaar. Ze bewonen een koopwoning. Evert werkt full time en verdient ongeveer 2.500,- netto per maand. Rowena werkt 16 uur per week en kan daarvan niet zelfstandig rondkomen. Als ze uit elkaar gaan besluiten ze dat het voor de kinderen het best is als Rowena met de kinderen in het huis kan blijven wonen, maar Rowena kan (nog) niet zelfstandig de hele hypotheek opbrengen. Rowena wil daarom graag eerst een opleiding gaan doen, waarmee ze gemakkelijker werk kan vinden om in haar eigen onderhoud te voorzien.

Rowena en Evert besluiten hun huis nog niet te verkopen, zodat de woonsituatie van de kinderen voorlopig stabiel blijft. Evert betaalt alimentatie aan Rowena, waaronder een bedrag voor (de helft van de) hypotheekrente. Deze is voor Evert fiscaal aftrekbaar, en voor Rowena belast. Zij hebben allebei recht op de aftrekpost van de door hun betaalde hypotheekrente.
Zij spreken af na 1 jaar te zullen kiezen of Rowena dan alsnog verhuist en het huis wordt verkocht, of dat Rowena dan het huis overneemt en de (hele) hypotheek gaat betalen.