Hulp nodig bij uw scheiding? Bel 0800 - 88 99 000 (gratis)|info@allesoverscheiding.nl
Overname van het huis2018-03-27T08:26:09+00:00

Kan ik ons huis krijgen bij scheiding?

Als jij en je partner samen eigenaar zijn van je woning, en een van beiden daar na de scheiding in blijft wonen, moet de woning aan diegene worden toebedeeld. Die koopt dus eigenlijk de helft van het huis van de ander. Als de financiele middelen daarvoor beschikbaar zijn, kan dat zonder al te grote problemen. Doorslaggevend is, dat de “koper” dan meestal ook de aansprakelijkheid voor de hele hypotheekschuld op zich neemt, terwijl voorheen de hypotheek en de lasten door beiden samen werd gedragen. Daardoor hoeft er minder door de een aan de ander betaald te worden (zie hieronder).

Waardebepaling van het huis

Het is allereerst nodig om de waarde van het huis te weten. Jullie kunnen samen kijken welke bedragen voor soortgelijke huizen in de buurt worden gevraagd. Of één of meer makelaars vragen een taxatie uit te voeren. Dan moet je het wel eens zijn over de keuze van de makelaar. Je zou ook vooraf moeten afspreken of de taxatie bindend is of niet, zodat je daar na afloop geen ruzie over krijgt als één van jullie de taxatie onverwacht hoog of laag vindt. Als je zeker wil zijn dat je de ander aan die afspraak kan houden zou je dat schriftelijk moeten vastleggen. Bij twee makelaars kan je ook afspreken het gemiddelde te nemen.

Waarde in bewoonde staat of leeg opgeleverd?

Belangrijk is, welke opdracht je aan de makelaar geeft voor de taxatie van de woning. Een huis in bewoonde staat heeft nu eenmaal een lagere waarde dan een huis dat leeg wordt opgeleverd. Er is geen algemen regel te geven voor wat redelijk is. Dat wordt door veel factoren beinvloed. Overleg daarover met elkaar, en luister naar wat een onpartijdig persoon zoals een notaris of scheidingsbemiddelaar die jullie situatie kent daarover te zeggen heeft.

Voortzetting hypotheek

Bij een gezamenlijk huis is de hypotheekschuld gewoonlijk ook een gezamenlijke schuld. Die zal dan ook toebedeeld worden aan degene die het huis overneemt. Het is wenselijk dat de bank de ander ontslaat van zijn aandeel in de schuld. Zie daarover bij hypotheek.

Het huis overnemen, hoe betaal ik dat?

Het verschil tussen de waarde van het huis en de contante waarde van de hypotheekschuld moet verrekend worden, dus degene die het huis en de hypotheek overneemt moet de helft aan de ander betalen. Of misschien kan het verrekend worden bij de verdeling van de andere goederen. Als er betaald moet worden, betekent dat meestal dat er een nieuwe (hogere) hypotheek moet worden afgesproken. Als dat niet kan, zijn er misschien andere mogelijkheden. Zie daarover bij hypotheek.

De overdracht van het huis

Als de financiering is geregeld moet de woning nog formeel juridisch worden overgedragen. Dat kan alleen bij de notaris. Voor de overdracht moeten jullie nog samen afspreken wie de kosten van de notaris draagt. Jullie kunnen ervoor kiezen deze kosten op te vatten als kosten koper, net zoals wanneer een ander jullie huis zou kopen. Jullie kunnen ook ervoor kiezen deze kosten aan te merken als scheidingskosten en die samen te delen.  Allebei de mogelijkheden zijn op zichzelf redelijk en verdedigbaar. Het hangt van jullie eigen situatie af wat het meest voor de hand ligt of wat jullie redelijk vinden.