Hypotheek overnemen na de scheiding

Je kan tijdens de scheiding ook kiezen om één persoon de hypotheek over te laten nemen. Het kan om bepaalde redenen praktisch en financieel interessant zijn voor één van de partners om het huis en hypotheek aan te houden. Bijvoorbeeld zodat de kinderen niet aan twee nieuwe huizen hoeven te wennen en in een vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen, maar ook voor het besparen van tijd, geld en moeite van een verhuizing.

Als jij en je partner samen eigenaar zijn van je woning, en een van beiden daar na de scheiding in blijft wonen, moet de woning aan diegene worden toebedeeld. Die koopt dus eigenlijk de helft van het huis van de ander. Als de financiële middelen daarvoor beschikbaar zijn, kan dat zonder al te grote problemen. Doorslaggevend is, dat de “koper” dan meestal ook de aansprakelijkheid voor de hele hypotheekschuld op zich neemt, terwijl voorheen de hypotheek en de lasten door beiden samen werd gedragen. Daardoor hoeft er minder door de een aan de ander betaald te worden (zie hieronder).

Waardebepaling van het huis

Het is allereerst nodig om de waarde van het huis te weten voor je de hypotheek overnemen kan. Jullie kunnen samen kijken welke bedragen voor soortgelijke huizen in de buurt worden gevraagd. Of één of meer makelaars vragen een taxatie uit te voeren.

Wanneer één van jullie beiden in het huis wil blijven wonen en er is sprake van overwaarde, dan moet de ander worden uitgekocht. Als er na taxatie sprake is van onderwaarde, dan vergoedt de vertrekkende ex-partner zijn of haar aandeel naar rato in de woning en onderwaarde. Degene die het huis overneemt heeft dan namelijk de gehele hypotheek die hoger is dan de waarde van het huis. Voor de waardebepaling van jullie huis is het verstandig een onafhankelijke taxateur in te schakelen.

Je zou ook vooraf moeten afspreken of de taxatie bindend is of niet, zodat je daar na afloop geen ruzie over krijgt als één van jullie de taxatie onverwacht hoog of laag vindt. Als je zeker wil zijn dat je de ander aan die afspraak kan houden zou je dat schriftelijk moeten vastleggen. Bij twee makelaars kan je ook afspreken het gemiddelde te nemen.

Waarde in bewoonde staat of leeg opgeleverd?

Belangrijk is, welke opdracht je aan de makelaar geeft voor de taxatie van de woning. Een huis in bewoonde staat heeft nu eenmaal een lagere waarde dan een huis dat leeg wordt opgeleverd. Er is geen algemene regel te geven voor wat redelijk is. Dat wordt door veel factoren beïnvloed. Overleg daarover met elkaar, en luister naar wat een onpartijdig persoon zoals een notaris of scheidingsmediator die jullie situatie kent daarover te zeggen heeft.

Akte van de notaris

Aan toebedeling van de woning zitten altijd kosten, gezien dit enkel geregeld kan worden middels een akte van de notaris. De kosten kunnen hoog oplopen en komen in het algemeen voor rekening van de koper. Het hangt echter af van jullie situatie en wat het meest voor de hand ligt.

In de akte van verdeling worden alle afspraken vastgelegd over de toedeling van het huis en de hypotheek. Gebruikelijk is dat hiermee ook direct de helft van de eventuele overwaarde wordt uitgekeerd aan de partner die de woning verlaat. Als ontslag van de hoofdelijke aansprakelijkheid niet meteen mogelijk is, dienen er goede afspraken te worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant om te voorkomen dat de andere partner nog vele jaren financieel vastzit aan het huis.

Voortzetting hypotheek

Bij een gezamenlijk huis is de hypotheekschuld gewoonlijk ook een gezamenlijke schuld. Die zal dan ook toebedeeld worden aan degene die het huis overneemt. Het is wenselijk dat de bank de ander ontslaat van zijn aandeel in de schuld. Zie daarover bij hypotheek.

De overdracht van het huis

Als de financiering is geregeld moet de woning nog formeel juridisch worden overgedragen. Dat kan alleen bij de notaris. Voor de hypotheek overdracht moeten jullie nog samen afspreken wie de kosten van de notaris draagt. Jullie kunnen ervoor kiezen deze kosten op te vatten als kosten koper, net zoals wanneer een ander jullie huis zou kopen. Jullie kunnen ook ervoor kiezen deze kosten aan te merken als scheidingskosten en die samen te delen. Allebei de mogelijkheden zijn op zichzelf redelijk en verdedigbaar. Het hangt van jullie eigen situatie af wat het meest voor de hand ligt of wat jullie redelijk vinden.

Direct in contact komen?

Wij helpen jou graag bij je huidige situatie. Zo kunnen wij direct in kaart brengen hoe wij je kunnen helpen, afhankelijk van de vragen die je hebt.

Stuur ons vrijblijvend een bericht en wij nemen op het gewenste moment contact met je op.

[]
1 Step 1
Vink aan wat van toepassing isMeerdere velden mogelijk.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder