Hulp nodig bij uw scheiding? Bel 0800 - 88 99 000 (gratis)|info@allesoverscheiding.nl
Restschuld2018-03-27T08:29:01+00:00

Restschuld bij verkoop

Voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie

Als door jullie (echt)scheiding jullie woning moet worden verkocht met een restschuld, zal de Nationale Hypotheek Garantie die restschuld vergoeden aan je hypotheekbank. Uiteraard geldt dit alleen als je huidige lening met NHG-borgstelling is aangegaan én wanneer je naar hun oordeel geen schuld hebt aan de gedwongen verkoop. Voor NHG geldt een restschuld bij verkoop als een ‘handeling ten goeder trouw’, waardoor de restschuld zal worden kwijtgescholden. Wel wordt dit bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) aangetekend, waardoor het in beginsel niet mogelijk is om de eerstkomende jaren een nieuwe (consumptieve) lening aan te gaan.

Voor een hypotheek zonder Nationale Hypotheek Garantie

Als in het kader van jullie (echt)scheiding jullie woning moet worden verkocht met een restschuld, zal de bank toestemming moeten verlenen. Immers, die restschuld zul je hoe dan ook moeten terugbetalen aan je hypotheekbank. Dus als deze situatie voor de hand ligt, is het belangrijk om tijdig hierover contact te hebben met je hypotheekbank. Dus in ieder geval voordat je de woning gaat verkopen!

Stel nu dat je de woning zonder toestemming van de bank zou gaan verkopen, dan kan het zo zijn dat op het moment dat de notaris de bank gaat informeren over de aanstaande verkoop, de hypotheekbank geen toestemming geeft voor de verkoop. Dit betekent dat de koopovereenkomst zal moeten worden ontbonden. In veel koopcontracten staat een boetebeding van 10% van de verkoopprijs indien een koopovereenkomst niet wordt nagekomen. Die boete moet je dus dan ook betalen aan de koper van je huis. Voorkom die situatie door hierover tijdig met je makelaar te overleggen.