Hulp nodig bij uw scheiding? Bel 0800 - 88 99 000 (gratis)|info@allesoverscheiding.nl
Verkoop van het huis2018-03-27T08:24:51+00:00

Verkoop van het huis als ik ga scheiden

Als jullie de woning willen of moeten verkopen, kan je naar een makelaar gaan om de verkoop te begeleiden. Het is natuurlijk wel het prettigst als je het er met je partner over eens kan worden welke makelaar(s) jullie daarvoor uitkiezen. Het is ook wel handig om eerst zelf een idee te hebben van het bedrag dat het huis ongeveer zal opbrengen, en hoe lang de verkoop ongeveer zal duren. Tegenwoordig verkopen veel mensen hun huis ook zonder hulp van een makelaar, via internet. Of met de makelaar die maar een beperkte rol speelt en daardoor goedkoper is. Je vind informatie daarover op internet.

Hoe snel je uit je huis moet hangt ervan af wat je met de koper afspreekt. Soms heeft de koper geen probleem om een paar maanden te wachten met de lege oplevering, omdat hij nog in zijn eigen huis kan blijven. Andere kopers hebben juist snel een nieuw onderkomen nodig en willen dus dat je snel uit het huis gaat. Wat je daarover aan de koper kan toezeggen heeft financiele gevolgen voor de verkoopbaarheid en de opbrengst, dus het is logisch dat jij en je partner daarover onderling overleggen en zorgen dat je op één lijn komt daarover. Dat kan onderdeel zijn van de afspraken die je met je partner maakt bij de scheidingsmediator. Vertel de makelaar precies wat je hebt afgesproken, dan kan hij dat meenemen in zijn presentatie aan de koper.

De overdracht van het huis

Die overdracht moet bij de notaris. De koper mag meestal bepalen welke dat is, omdat de kosten hiervan ook voor de koper zijn. Voor de overdracht is het nodig dat jullie de formele papieren bij de hand hebben: de akte waaruit blijkt dat jullie nu de eigenaar zijn, en ook de hypotheekakte. Want tegelijk met de overdracht aan de koper zal jullie hypotheek moeten worden afgelost.

De rol van de notaris

De notaris zal willen weten op welke bankrekening(en) de opbrengst van het huis kan worden gestort, na aftrek van de aflossing van de hypotheek en de kosten van verkoop. Hij regelt meestal ook dat eerst de andere kosten worden afgerekend, bijvoorbeeld de rekening van de makelaar, of een na- verrekening op grond van de meterstanden. Spreek vooraf met de notaris af hoe dit in jullie geval moet worden gedaan, zodat de opbrengst zoveel mogelijk meteen terechtkomt op de rekening van degene aan wie de opbrengst toekomt.

Hypotheekschuld

Als de koopsom lager is dan jullie hypotheekschuld zal er overleg moeten zijn met de hypotheekbank over de vraag hoe jullie de restschuld gaan aflossen. Het kan ook zijn dat de bank het niet eens is met het bedrag waarvoor jullie de woning willen verkopen. De bank kan in dat geval de verkoop zelfs tegenhouden. Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op de pagina over restschuld bij verkoop.