Hoe vertel ik mijn ouders over de echtscheiding?

Hoe je aan jullie ouders wilt vertellen dat jullie gaan scheiden hangt vanzelfsprekend in de eerste plaats af van jullie eigen situatie. Jullie kunnen zelf het beste inschatten wat de beste manier is. Toch zijn er een aantal dingen waar je rekening mee kunt houden als je het aan ze gaat vertellen.

Samen vertellen?

Voor veel belangrijke zaken geldt hetzelfde uitgangspunt: bespreek het liever niet telefonisch of per mail. Zeg het – als dat kan – dus in een persoonlijk gesprek. De eerste vraag is dan: gaan jullie er samen heen om het samen te vertellen? Als jullie onderlinge verhouding het toelaat, dan heeft dat meestal veel voordelen. Voor jullie ouders is het dan direct duidelijk dat het inderdaad is zoals het is en dat zij dus niet hoeven te proberen iemand op andere gedachten te brengen. De ervaring leert dat als ouders dat toch proberen, zij hiermee meer kapot maken en vaak juist het tegendeel bereiken. Wel is het goed om te beseffen dat als de mededeling is gedaan, de ouders behoefte zullen hebben om een tijdje met hun eigen kind alleen te zijn om erover door te praten. De schoondochter/schoonzoon kan zich daarom het best na een tijdje uit het gesprek terugtrekken. Spreek eventueel af om later nog eens alleen terug te komen.

Reactie op het scheidingsnieuws

Ouders van kinderen die uit elkaar gaan zullen vaak de neiging hebben om (in de eerste plaats) partij te kiezen voor hun eigen kind. Soms zijn ouders vooral ook grootouders en hebben ze veel zorgen over hoe het nu verder moet met hun kleinkinderen. Ze kunnen zich ook afvragen of ze hun kleinkinderen nog wel zullen blijven zien. Ook kan het zijn dat ouders zich ervoor schamen dat hun kind gaat scheiden. Vanuit die zorg kunnen ouders soms heel verdrietig reageren of juist heel boos. Ouders ervaren soms ook een heftig verlies, ook al is hun verlies natuurlijk anders dan dat van hun kind dat gaat scheiden. Jullie kennen jullie ouders zelf het best, dus jullie bepalen samen hoe jullie het bericht van de scheiden zullen overbrengen.

Rol van grootouders bij scheiding

Als jullie een of meer kinderen hebben is het heel belangrijk om aan jullie (schoon)ouders, dus de grootouders van jullie kinderen, te laten weten hoe jullie hun rol als grootouders zien. Wat verwachten jullie van ze, en wat vooral niet? Daarbij kunnen jullie uitleggen dat jullie van plan zijn om wel samen het ouderschap in stand te houden. En dat het dus heel belangrijk is voor de kinderen dat zij niet hoeven te kiezen tussen de ene ouder en de andere. Grootouders kunnen hier belangrijk bij zijn, door net als jullie deander niet zwart te maken en het met de kinderen niet over de schuld van de scheiding te hebben. Jullie kunnen met de grootouders van jullie kinderen bespreken hoe vaak zij de kinderen zullen (blijven) zien. Is het nodig dat er iets verandert, of hoeft dat niet?

Soms zijn (groot)ouders zo betrokken bij hun (klein)kinderen dat zij zich actief met de verdeling en de verdere gang van zaken bemoeien. Op zich kan die betrokkenheid heel positief bedoeld zijn, maar als dit (voor een van jullie beiden) onprettig is, leg dan uit dat jullie volwassen mensen zijn en dat jullie zelf jullie onderlinge kwesties zullen oplossen.