Wat kost een scheiding?

De kosten van een scheiding lopen vaak hoog op. Van kosten voor verschillende ondersteunende services tot griffierecht en alimentatie. Hoe hoog deze kosten oplopen is geheel afhankelijk van jullie situatie en wat er allemaal bij komt kijken. Zo leidt een ingewikkelde scheiding met een langdurig juridisch traject bijvoorbeeld tot meer advocaatkosten. Niet alleen door de langere duur van de scheiding, maar ook doordat jullie beiden een eigen advocaat in de arm dienen te nemen. Wanneer jullie in goed overleg uit elkaar kunnen, zullen de kosten een stuk lager uitvallen.

Hulp nodig?

Advocaatkosten en griffierecht

De advocaatkosten bij een scheiding zijn afhankelijk van de situatie. Een advocaat rekent gemiddeld 150 tot 230 euro per uur (exclusief BTW en kantoorkosten). Wanneer het een ingewikkelde scheiding betreft, maakt de advocaat meer uren wat invloed heeft op het totale kostenplaatje. Per persoon kunnen de advocaatkosten dan oplopen van 3000 tot 6000 euro. Bij een minder ingewikkelde scheiding kan het voorkomen dat er een vaste prijs afgesproken wordt.

Mocht je geen gebruik maken van een persoonlijke advocaat die jou begeleidt tijdens de scheiding, dient er altijd een advocaat ingeschakeld te worden voor het rechtsgeldig maken van het echtscheidingsconvenant en het indien van de scheiding bij de rechtbank.

Wat is griffierecht?

Daarnaast moeten er bij het starten van een procedure of voor het aanvragen van de scheiding bij de rechter, griffierechten betaalt worden. Griffierecht is het bedrag dat betaalt moet worden aan de griffie, ook wel het secretariaat van de Rechtbank. Het exacte bedrag kan verschillen, maar ligt meestal rond de 300 euro en moet aan het begin van de procedure betaald worden. Indien dit niet wordt gedaan, wordt de zaak mogelijk niet in behandeling genomen.

Uittreksels

Tot slot kan het voorkomen dat jullie uittreksels moeten opvragen bij de gemeente. Reken hierbij op gemiddeld 15 euro per uittreksel.

Kosten voor alimentatie

Onder alimentatie verstaat men de vergoeding of compensatie die de meest draagkrachtige partner aan de minst draagkrachtige partner dient te betalen na een echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap. Hierin wordt een belangrijk onderscheid gemaakt tussen partner- en kinderalimentatie.

Partneralimentatie

Partneralimentatie kan gezien worden als de bijdrage in kosten van het levensonderhoud van de ex-partner, want ook na de scheiding blijft de verplichting om voor elkaar te zorgen in tact. Dit wordt onderhoudsplicht genoemd.

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is het bedrag dat betaald wordt voor het onderhoud van de kinderen. Bij het vaststellen van de hoogte van de kinderalimentatie wordt gekeken naar de behoefte van het kind en de draagkracht van beide ouders. Daarnaast is de hoogte mede afhankelijk van de afgesproken omgangsregeling; hoe meer omgang, hoe langer de kinderalimentatie.

Lees hier meer uitgebreide informatie over zowel kinder- als partneralimentatie.

Overige kosten

Wanneer er gekozen wordt voor extra ondersteunende juridische hulp van bijvoorbeeld een echtscheidingsmediator of -notaris is dit tevens onderdeel van het totale kostenplaatje van de scheiding.

Bij mediation bepalen de duur van het traject en de frequentie waarin jullie de mediator raadplegen de uiteindelijke kosten. Een mediator rekent gemiddeld 150 euro per uur (exclusief BTW). Wanneer een mediator wordt geraadpleegd, delen beide partijen doorgaans de kosten. Als jullie geen grote problemen hebben, wordt er voor een standaard traject gemiddeld 10 tot 15 uur gerekend.

Elke notaris mag zelf het uurtarief bepalen. Hier geldt dat de gestelde uurprijs en het aantal contacturen de kosten bepalen. Wanneer zowel het voortraject als de daaropvolgende uitvoerende werkzaamheden door de notaris worden verricht, duurt de procedure vaak korter en wordt er bespaart op kosten van een tweede adviseur. Houd er rekening mee dat de notaristarieven relatief hoog zijn. Wel kun je vaak vrijblijvend bij een notaris terecht voor een eerste gesprek.

Na de scheiding

Ook wanneer een scheiding juridisch geregeld is, komen er vaak nog andere kosten kijken bij het natraject. Denk hierbij aan taxatie van het gezamenlijke huis, verkoop en/of overdracht van het huis en het afsluiten van een nieuwe hypotheek. Daarnaast brengt ook de verhuizing en inrichting van de nieuwe woning kosten met zich mee. Een uitgebreide uitleg over de verdeling van het huis vind je hier.

Gratis rechtshulp*

Wanneer krijg je gratis rechtshulp? Als je de juridische kosten niet zelf kunt betalen, bestaat er een kans dat je recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand. De advocaatkosten van de echtscheiding worden dan vergoed door de overheid, ook wel een pro deo advocaat genoemd. Je hebt hier recht op als je inkomen lager is dan 26.900 euro per jaar voor alleenstaanden of 38.000 euro per jaar voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezinnen met minderjarig kind. Het aanvragen van de vergoeding wordt gedaan bij de Raad van Rechtsbijstand en gaat via de advocaat. Deze vergoeding wordt ook rechtstreeks uitbetaald aan de advocaat, dus je hoeft een pro deo advocaat of mediator niets te betalen.

Berekening van het inkomen en vermogen

Bij de berekening wordt naast het inkomen ook gekeken naar het vermogen. Heb je spaargeld of een tweede huis en zit je daardoor boven het heffingvrij vermogen? Dan heb je geen recht op gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand. Bij de controle van de hoogte van het inkomen en vermogen raadpleegt de Raad van Rechtsbijstand de Belastingdienst en gaat daarbij uit van het inkomen en vermogen van twee jaar vóór het huidige jaar. Dit wordt ook wel het peiljaar genoemd.

Eigen bijdrage

Echt helemaal gratis is de rechtsbijstand niet. Er dient namelijk een maximale eigen bijdrage betaald te worden van 823 euro. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage. Het is ook mogelijk dat de advocaat de zaak als scheidingsmediator behandelt. Dan is de verschuldigde eigen bijdrage bij mediation tot 4 uur 53 euro. Door te kiezen voor mediation bespaar je dus al snel veel geld. De advocaat of advocaat-scheidingsmediator dient ingeschreven te staan bij de Raad van Rechtsbijstand. Dit kun je nagaan op hun website. De kosten van mediators die niet óók advocaat zijn, worden niet door de overheid betaald.

*Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe inkomens- en vermogensnormen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation. Bovengenoemde bedragen en normen zijn van toepassing op aanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2018.

Direct in contact komen?

Wij helpen jou graag bij je huidige situatie. Zo kunnen wij direct in kaart brengen hoe wij je kunnen helpen, afhankelijk van de vragen die je hebt.

Stuur ons vrijblijvend een bericht en wij nemen op het gewenste moment contact met je op.

[]
1 Step 1
Vink aan wat van toepassing isMeerdere velden mogelijk.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder