Scheiden met kinderen

Als je als ouders gaat scheiden, scheiden de kinderen mee. Hoewel ze er niet om hebben gevraagd moeten ze toch de gevolgen dragen. Scheiden met kinderen maakt de situatie daarom vaak extra verdrietig, maar je hebt het zelf in de hand om deze periode voor het hele gezin makkelijker en draaglijker te maken. Bepaal samen goed hoe jullie het besluit om te gaan scheiden aan jullie kind(eren) vertellen en hoe jullie hen in de periode hierna opvangen. Alle afspraken die worden gemaakt omtrent de verdeling van de verzorging- en opvoedingstaken en alimentatie worden vastgelegd in het ouderschapsplan.

Omgangsregeling

Omgangsrecht houdt in dat het kind het recht heeft op omgang met beide ouders. Daarom moet er een omgangsregeling, ook wel bezoekregeling, worden opgesteld als jullie gaan scheiden. Dit houdt in dat één van de ouders de dagelijkse verzorging op zich neemt en dat er met de niet-verzorgende ouder een omgangsregeling wordt afgesproken. Er dienen afspraken te worden gemaakt over wanneer en de frequentie waarin de kinderen bij de niet-verzorgende ouder zijn.

Co-ouderschap omgangsregeling

Een veelgekozen omgangsregeling is het co-ouderschap en houdt in dat de verzorging, opvoeding en kosten 50-50 tussen beide ouders verdeeld wordt. Het is bij deze regeling belangrijk dat jullie goed in staat zijn met elkaar te overleggen en dingen met elkaar af te spreken. Het is daarnaast van belang dat jullie bij elkaar in de buurt (blijven) wonen, zodat het heen en weer reizen tussen beide huizen en naar school goed mogelijk is. Er moet in dit geval één adres gekozen worden waar het kind formeel staat ingeschreven. Financieel gezien heeft dit invloed op de kinderbijslag en de alleenstaande ouder-heffingskorting die de ouder waarbij het kind staat ingeschreven ontvangt.

Het ouderschapsplan

Volgens de wet zijn ouders die gezamenlijk het ouderlijk gezag over hun minderjarige kind(eren) hebben, verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Dit wordt samen met het echtscheidingsconvenant bij de rechtbank ingediend om de scheiding aan te vragen. Het ouderschapsplan bevat afspraken tussen beide ouders over de verdeling van zorg- en opvoedingstaken, communicatie over de kinderen en kinderalimentatie.

Kinderen betrekken bij het ouderschapsplan

Indien jullie kinderen een leeftijd hebben bereikt waarop ze hun eigen mening kunnen vormen, wordt verzocht de kinderen te betrekken bij het maken van het ouderschapsplan. Dit geldt met name voor de afspraken waar ze direct mee te maken hebben of krijgen. Jullie zijn volgens de wet niet verplicht hun mening te volgen, maar het is goed om hier rekening mee te houden om een zo’n goed mogelijke band met de kinderen te onderhouden.

Hulp bij het opstellen van een ouderschapsplan

Er komt veel kijken bij het opstellen van een ouderschapsplan en er dient goed nagedacht te worden over de afspraken die hierin worden vastgelegd. Het is daarom verstandig een mediator of advocaat in te schakelen die kennis heeft van alle geldende regels en die jullie hierin als (neutrale) derde kan bijstaan. Uitgebreide informatie over het ouderschapsplan vind je hier.

Kinderalimentatie

Scheiden met kinderen betekent ook een financiële verplichting. Bij het opstellen van het ouderschapsplan wordt onder andere de omgangsregeling bepaald. Hiermee wordt vastgelegd hoeveel tijd de kinderen doorbrengen bij beide ouders. Vaak wonen kinderen na de scheiding bij één van de ouders, ofwel de verzorgende ouder. De andere ouder blijft wel financieel verplicht om zorg voor de kinderen te dragen en in hun onderhoud te voorzien tot zij 21 jaar of ouder of financieel zelfstandig zijn.

Financiële verplichting van alimentatie

Deze financiële verplichting wordt ook wel kinderalimentatie genoemd. De hoogte van het te ontvangen of betalen bedrag is onder andere afhankelijk van de omgangsregeling. Hoe meer omgang, hoe hoger het bedrag. Ook spelen de draagkracht van beide ouders en de behoefte van het kind een rol. Meer weten? Lees hier alles over kinderalimentatie.

Direct in contact komen?

Wij helpen jou graag bij je huidige situatie. Zo kunnen wij direct in kaart brengen hoe wij je kunnen helpen, afhankelijk van de vragen die je hebt.

Stuur ons vrijblijvend een bericht en wij nemen op het gewenste moment contact met je op.

[]
1 Step 1
Vink aan wat van toepassing isMeerdere velden mogelijk.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder