Wat is een ouderschapsplan?

Alle afspraken die worden gemaakt omtrent de verzorging van de kinderen en alimentatie worden vastgelegd in het ouderschapsplan. Ouders die gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben over hun minderjarige kind(eren) zijn wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen waarin de afspraken over de kinderen worden vastgelegd.

Het ouderschapsplan bevat afspraken tussen beide ouders over de verdeling van zorg- en opvoedingstaken, communicatie over de kinderen en kinderalimentatie. Door het vastleggen van deze afspraken wordt getracht conflicten tussen ouders te beperken. Het opstellen van een ouderschapsplan gaat echter niet altijd zonder slag of stoot. Het is dus verstandig een mediator of advocaat in te schakelen die kennis heeft van alle geldende normen en jullie hierin als (neutrale) derde kan bijstaan.

Omgangsregeling

Omgangsrecht houdt in dat het kind het recht heeft op omgang met beide ouders. Daarom moet er een omgangsregeling, ook wel bezoekregeling, worden opgesteld als jullie uit elkaar gaan of gaan scheiden. Dit houdt in dat één van de ouders de dagelijkse verzorging op zich neemt en dat er met de niet-verzorgende ouder een omgangsregeling wordt afgesproken. Er dienen afspraken te worden gemaakt over wanneer en de frequentie waarin de kinderen bij de niet-verzorgende ouder zijn.

Een veelgekozen omgangsregeling is het co-ouderschap en houdt in dat de verzorging, opvoeding en kosten 50-50 tussen beide ouders verdeeld wordt. Het is bij deze regeling belangrijk dat jullie goed in staat zijn met elkaar te overleggen en dingen met elkaar af te spreken. Het is daarnaast van belang dat jullie bij elkaar in de buurt (blijven) wonen, zodat het heen en weer reizen tussen beide huizen en naar school goed mogelijk is. Er moet in dit geval één adres gekozen worden waar het kind formeel staat ingeschreven. Financieel gezien heeft dit invloed op de kinderbijslag en de alleenstaande ouder-heffingskorting die de ouder waarbij het kind staat ingeschreven ontvangt.

Voorbeeld ouderschapsplan

Jullie bepalen als ouders zelf wat jullie belangrijk vinden en welke afspraken er worden vastgelegd. De wet stelt echter wel een aantal minimumeisen. Hieronder wordt een aantal voorbeeldzaken gegeven waar je aan kunt denken bij het opstellen van het ouderschapsplan:

  • De thuisbasis, ofwel waar de kinderen gaan wonen
  • Wanneer de kinderen bij welke ouder wonen
  • De verdeling van de verzorging en opvoedingstaken
  • Afspraken over de onderlinge communicatie van de ouders over de kinderen
  • Afspraken over de stijl van opvoeding en huisregels, vakanties, school en medische kwesties
  • Afspraken over kinderalimentatie en (toekomstige) studiekosten
  • Het contact tussen de kinderen en de andere familieleden, zoals opa’s en oma’s

Via de rijksoverheid is het mogelijk een concept ouderschapsplan te downloaden. Let op, dit is een standaard ouderschapsplan dat mogelijk nog aangepast dient te worden aan jullie situatie.

Hoe lang is een ouderschapsplan geldig?

Wanneer het ouderschapsplan rond is, dient het door beide ouders te worden ondertekend. Vervolgens wordt het plan, samen met het echtscheidingsconvenant, bekeken door de rechter en goed- of afgekeurd. Na goedkeuring is een ouderschapsplan geldig totdat er eventuele wijzigingen worden doorgevoerd.

Openbreken ouderschapsplan

Na verloop van tijd kunnen omstandigheden veranderen, met als gevolg dat bepaalde afspraken niet meer werken. Jullie kunnen, met hulp van een advocaat, gezamenlijk de eerder vastgelegde afspraken uit het plan aanpassen. Lukt dat niet, dan volgt vaak een procedure bij de rechter. Belangrijk is dat een ouderschapsplan niet kan worden ontbonden wegens niet-nakoming of op grond van dwaling.

Niet houden aan het ouderschapsplan

De afspraken die in het ouderschapsplan zijn opgenomen, zijn na bekrachtiging van de rechter bindend voor beide ouders. Het niet nakomen van de omgangsregeling door één van de ouders kan voor vervelende situaties zorgen. Soms kunnen jullie er zelf uitkomen, door bijvoorbeeld wijzigingen in het ouderschapsplan aan te brengen, maar helaas lukt dit niet altijd.

De wet biedt echter weinig doeltreffende maatregelen of middelen om de situatie te verbeteren. Enkele maatregelen waar je aan kunt denken zijn: een dwangsom eisen bij overtreding van de regel, een wijziging van verblijfplaats van het kind aanvragen of de politie inschakelen. Houd er rekening mee dat in dit soort situaties het kind vaak getroffen wordt en dat dit te allen tijde vermeden moet worden. Probeer er altijd, in het belang van jullie kind, in gezamenlijk overleg uit te komen. Wanneer dit niet lukt is het verstandig juridische hulp van een advocaat of mediator in te schakelen.

Direct in contact komen?

Wij helpen jou graag bij je huidige situatie. Zo kunnen wij direct in kaart brengen hoe wij je kunnen helpen, afhankelijk van de vragen die je hebt.

Stuur ons vrijblijvend een bericht en wij nemen op het gewenste moment contact met je op.

[]
1 Step 1
Vink aan wat van toepassing isMeerdere velden mogelijk.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder