Hulp nodig bij uw scheiding? Bel 0800 - 88 99 000 (gratis)|info@allesoverscheiding.nl
Ouderschapsplan2018-03-27T08:15:32+00:00

Het ouderschapsplan

Ouders zijn tegenwoordig verplicht een ouderschapsplan op te stellen als ze gaan scheiden. Daarin leggen de ouders de afspraken vast die zij over de minderjarige kinderen hebben gemaakt. In het ouderschapsplan beschrijven de ouders hoe zij hun zorgtaken zullen invullen. De kinderen worden, als ze oud genoeg zijn, betrokken bij het opstellen van het plan, maar hoeven geen beslissingen te nemen.

In een goed ouderschapsplan staan minimaal de volgende punten:

  • Dat de ouders samen het ouderlijk gezag over de kinderen hebben
  • Dat beide ouders erkennen dat hun kind(eren) beide ouders nodig hebben, en dat ze elkaar die rol als ouder gunnen.
  • Afspraken over de wijze en in welke mate beide ouders na de scheiding vormgeven aan de zorg voor en de opvoeding van hun kind.
  • De verdeling van de verzorging en de opvoedingstaken.
  • Afspraken over kinderalimentatie en (toekomstige) studiekosten. Denk aan eventuele  toepasselijkheid van indexering.
  • Afspraken over de onderlinge communicatie van de ouders over de kinderen.
  • Afspraken over de stijl van opvoeding en huisregels, over vakanties, school en medische kwesties.
  • Informatie over de wijze waarop de kinderen door de ouders en de scheidingsmediator bij de scheiding zijn betrokken.

Het is belangrijk om in het ouderschapsplan af te spreken dat de gemaakte afspraken eens per jaar door de ouders worden geëvalueerd. Een goede scheidingsmediator kan helpen bij het maken van de afspraken en heeft ervaring in het opstellen van het plan.

Beide ouders moeten het ouderschapsplan ondertekenen. Daarna wordt het plan, samen met het echtscheidingsverzoek, bekeken door de rechter. Die moet het plan goedkeuren.