string(9) "financien" string(21) "co-ouderschap-regelen" string(8) "kinderen" string(21) "co-ouderschap-regelen" string(23) "procedure-echtscheiding" string(21) "co-ouderschap-regelen" string(14) "relatie-emotie" string(21) "co-ouderschap-regelen"

Co-ouderschap

Leestijd: 4 minuten

Ouders die gaan scheiden kunnen kiezen of ze een co-ouderschap willen of een omgangsregeling voor de kinderen. Co-ouderschap betekent dat de ouders de zorg en opvoeding van de kinderen in gelijke mate verdelen. De kinderen wonen afwisselend bij hun vader en bij hun moeder, zodat ze ze beiden evenveel zien. Meestal betekent dat dat het kind ongeveer de helft van de tijd bij elk van zijn ouders woont. Soms is dat in een schema van week-op / week-af, maar het kan ook zijn dat een kind een halve week bij de een en een halve week bij de ander verblijft, en de weekenden om en om. Zo’n regeling is echter alleen goed uit te voeren als de ouders dicht bij elkaar (blijven) wonen.

Overleg

Co-ouderschap vraagt meestal wel veel overleg tussen de ouders over praktische zaken. Ouders moeten dus in staat zijn die met elkaar te bespreken. Als de communicatie tussen beide ouders niet heel goed is, loont het de moeite hier eerst extra aandacht aan te besteden.

Financiële gevolgen van co-ouderschap

Co-ouderschap heeft ook financiële gevolgen: er zal in elk geval een adres gekozen moeten worden waar het kind formeel ingeschreven staat. De ouder die ook op dat adres woont heeft dan ook recht op kinderbijslag (en de alleenstaande ouder-heffingskorting). De kosten van een kind worden als dat mogelijk is vaak ook gedeeld. Het ligt echter niet onmiddellijk voor de hand om te stellen dat de helft van de tijd ook betekent de helft van de kosten. Kinderen hebben meer kosten dan alleen de dagelijkse kosten van eten en drinken. Er zullen dus aanvullend nog afspraken gemaakt moeten worden over hoe omgegaan zal worden met de kosten van kleding, contributies, zakgeld etc.

© Copyright -