De rechten van grootouders

Uit onderzoek van Plus magazine blijkt dat 63% van de grootouders méér rechten wil als het gaat om de omgang met hun kleinkinderen.

Toch hebben grootouders wel degelijk recht om hun kleinkinderen te zien. Ook al worden grootouders niet apart genoemd in de wet, zoals in sommige landen wel het geval is. Volgens artikel 377f van ons Burgerlijk Wetboek kan de rechter op verzoek een omgangsregeling vaststellen ‘tussen het kind en degene die in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind’.

Omgangsregels

Romée Lubbers is advocaat familierecht en scheidingsbemiddelaar: “Met deze wetstekst kunnen grootouders bij de rechter omgang met hun kleinkind vragen door een verzoekschrift aan de kinderrechter. In principe zal de kinderrechter welwillend staan ten opzichte van zo’n verzoek, tenzij de rechter die omgang niet in het belang van het kind vindt.

Soms zijn grootouders zelf onderdeel geworden van het krachtenspel, bijvoorbeeld doordat ze hun eigen kind door dik en dun blijven verdedigen. Dat kan hun de ‘goodwill’ van de andere partij kosten.”

Maar waarom hebben zoveel vaders zo’n moeite om die omgangsregeling rond te krijgen? De indruk bestaat, dat de verzorgende ouder – de moeder veelal – de omgangsregeling eindeloos kan traineren en ontlopen. Lubbers geeft toe dat de praktijk weerbarstiger is dan de theorie: “Dat zijn uitputtingstactieken die vaak wel werken, ja.

De wet kent maar een paar sanctiemogelijkheden, zoals dwangsommen en vermindering van de alimentatie. Maar rechters vinden de toepassing van die sanctiemogelijkheden vaak niet in het belang van de kinderen. Die sancties zijn volgens de rechters in de meeste situaties buiten proportie.”

Lubbers beseft dat de andere ouder dan een lange adem moet hebben. “Om een positieve omgangsbeslissing van de rechter te krijgen, moet je energie, geld en tijd investeren. En dat houdt een keer op. Mensen worden murw gebeukt en dan laten ze het er maar bij zitten.”

Lubbers vindt dat ‘vreselijk’. En het heeft ook grote gevolgen voor opa’s en oma’s. “Voor de grootouders is dit heel erg lastig. Als hun zoon of dochter problemen heeft zijn of haar eigen kind te zien, dan willen de grootouders het niet nóg moeilijker maken door contact met hun kleinkind te eisen.”

Toch zijn er positieve ontwikkelingen. Want tegenwoordig kiezen meer en meer ouders voor een gedeelde zorgregeling. “En dan is het omgangsrecht eigenlijk helemaal geen punt meer”, zegt Lubbers.

Bron: plusmagazine.nl

Heb je nog vragen? Bel (gratis) of mail ons!

Bel ons op 0800 – 88 99 000 (gratis) voor een vrijblijvend gesprek of neem contact met ons op via het contactformulier. Wij helpen je graag.