De scheiding van je ouders

Trouwen en scheiden zijn belangrijke en officiële gebeurtenissen in het leven van mensen. Er  komen ook een aantal  wettelijke regelingen bij kijken. Trouwen doe je bij een ambtenaar van de burgerlijke stand. Een scheiding  moet ook officieel worden geregeld en ingeschreven. Daar is een uitspraak van een rechter voor nodig.  Mensen die kinderen hebben mogen pas officieel scheiden als ze geregeld hebben hoe ze hun kinderen na de scheiding verzorgenen opvoeden. Dat heet een ouderschapsplan.

Wie zijn er verder betrokken bij een scheiding?

De advocaat

Voor de behandeling in de Rechtbank is een advocaat nodig. Soms nemen ouders allebei een eigen advocaat, soms hebben ze samen dezelfde advocaat. De advocaat helpt bij het in orde maken van de papieren die nodig zijn voor een scheiding en dient het echtscheidingsverzoek in bij de rechtbank, Als je ouders het niet eens kunnen worden, en ieder een eigen advocaat nemen, proberen de beide advocaten met elkaar een oplossing te vinden waar je beide ouders het mee eens zijn, en als dat niet lukt leggen zij de zaak voor aan de rechter. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan over hoeveel alimentatie de een aan de ander moet betalen, als die ander niet genoeg eigen inkomen heeft.

De mediator

Een mediator is een psycholoog, advocaat of notaris die helpt bij het maken van afspraken. Je ouders worden geholpen om afspraken te maken over de dingen die op dat moment geregeld moeten worden, zoals het maken van een ouderschapsplan en over hoe zij in de toekomst daar met elkaar over zullen overleggen.  Behalve over jou moeten je ouders ook dingen regelen over geld en over het huis. Verder moeten de bezittingen die van hen samen waren verdeeld worden.

Meestal zal er ook een gesprek met jou zijn. Als niemand op het idee komt om je daarvoor uit te nodigen, kun je ook zelf aangeven dat je dat wilt. Zeg het tegen je ouders of schrijf een brief aan de mediator of advocaat. Je kunt in zo’n gesprek vertellen wat voor jou van belang is en je kunt vragen stellen. Dat is beter dan maar een beetje af te moeten wachten wat ze verzinnen!

De rechter

De rechter leest wat je ouders hebben bedacht en hij stuurt aan jou een brief om aan hem te komen vertellen wat jij belangrijk vindt. Als je twaalf jaar of ouder bent gebeurt dat altijd, als je jonger bent gebeurt dat soms ook. De rechter  praat met jou zonder dat je ouders erbij zijn. Dat is voor jou een kans om te zorgen dat de afspraken ook goed passen bij wat voor jou van belang is.  Ze moeten het bijvoorbeeld niet zo regelen dat je in weekenden altijd bij een ouder op dertig kilometer afstand van je vrienden zit, want daar word jij niet gelukkig van. Soms zijn er voor de scheiding dingen gebeurd die voor jou heel naar of ingewikkeld waren. Als bijvoorbeeld een van je ouders teveel alcohol drinkt of soms erg in de war is, dan wil  je misschien voorlopig niet met die ouder op vakantie. Ook dat kun je vertellen aan de rechter, die kan daar dan rekening mee houden.  Als je liever geen gesprek wilt, dan mag je in plaats daarvan een brief schrijven

Tip: Vraag aan het begin van je gesprek met de rechter of hij eventueel dingen die je vertelt geheim kan houden of dat hij alles met je ouders bespreekt. Het is goed om dat vooraf te weten, dan kun je daar rekening mee houden.

Auteur: Liesbeth Groenhuijsen
Pedagoog/ GZ psycholoog
www.pedagogischadvies.eu