Eigen kinderen eerst

Wie graag onder de alimentatie aan zijn kinderen uit wilde komen, vond daartoe altijd wel creatieve mogelijkheden. Meer dan de helft van de mannen betaalt na een scheiding geen alimentatie voor de kinderen. Maar als het aan politiek Den Haag ligt, kan een gescheiden vader (het zijn meestal vaders) de zorgkosten van de nieuwe partner of (stief)kinderen niet meer opvoeren als kostenpost.

De Eerste Kamer buigt zich momenteel over een wetsontwerp hierover. Het wetsontwerp wil voorkomen dat door de kosten voor eventuele nieuwe partners of stiefkinderen de kinderalimentatie in het gedrang komt. Alimentatierechters zijn blij met de nieuwe regel. ‘Het spreekt vanzelf dat je voor je kinderen betaalt, ook al wonen ze bij de andere ouder. Ongeacht je andere wensen’, zegt rechter Jos Luiten van de werkgroep alimentatienormen van de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak. ‘Het komt nogal eens voor dat een vader geen kinderalimentatie kan betalen omdat met allerlei lasten rekening wordt gehouden. De moeder draait dan op voor alle kosten van de kinderen en dat is onrechtvaardig.’

Meer dan 50% betaalt niet
In Nederland krijgen jaarlijks 34.000 minderjarige kinderen te maken met de scheiding van hun vader en moeder. De rechter stelt vaak de hoogte van de alimentatie vast, op basis van draagkracht. Op dit moment houdt de rechter rekening met bijvoorbeeld woonlasten, de inrichtingskosten van een nieuwe woning, of de kosten van een nieuwe partner. Wat overblijft, is voor de alimentatie. Naar schatting meer dan 50 procent van de gescheiden mannen betaalt dankzij deze berekening geen kinderalimentatie.

Bron: AD.nl