‘Leer ouders te onderhandelen in plaats van elkaar te bevechten’

In het artikel in Trouw staat dat waar er sprake is van een vechtscheiding, Nederlandse zorginstanties te weinig samenwerken. Hierdoor duren conflicten te lang, waardoor kinderen onnodig lang worden blootgesteld aan ernstige stress.

Hulpverleners als advocaten, Bureau Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, maatschappelijk werk of de school van de kinderen en de huisarts kunnen bijdragen aan een oplossing van het probleem. Het tegenovergestelde blijkt vaak het geval, waardoor ouders en kinderen niet de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Betere coördinatie van zorg
Dit blijkt uit het rapport van Kinderombudsman Marc Dullaert. Hij constateert dat de ernstige ontwikkelingsbedreiging en emotionele verwaarlozing van kinderen (gevolg van de vechtscheiding) een vorm van kindermishandeling is.

Deze kinderen kunnen een hogere kans hebben om in aanraking met de politie en justitie te komen, vaker agressief gedrag vertonen. Ze ontwikkelen een lager zelfbeeld, depressieve gevoelens, en hebben problemen in vriendschapsrelaties.

De oplossing hiervoor zou kunnen zijn om de zorg voor een gezin in een vechtscheiding beter te coördineren. Belangrijk hierbij is ook om ouders te helpen hun eigen emoties te verwerken en te leren onderhandelen in plaats van elkaar te bevechten. Bijv. financiele coaching.

In de praktijk blijkt ook dat er te weinig wordt gedaan met de uitvoering van het ouderschapsplan. Ook ontbreekt professionele hulp aan de ouders.
Dit alles met als primair doel het welzijn van de kinderen.

Mediator tegen de vechtscheiding
Zit je in een vechtscheiding, of vermoed je dat je erin verzeild zult raken? Probeer dit dan te vermijden, door met een gediplomeerd mediator aan de slag te gaan. Deze zal als neutrale partij jullie beiden begeleiden, en jullie beider belangen te behartigen.

Lees hier meer over de rol van een mediator.

Vragen?

Wil je wel eens met een mediator praten, maar weet je niet welke goed is/ hoe je deze kan bereiken? Bel ons voor een vrijblijvend gesprek en informatie op 0900 – 8899 000.

Bron: Trouw dd 17 juni 2014, Marjoleine de Boorder