Na scheiding geen contact meer met kinderen

Bijna eenderde van de ouders die scheiden van hun partner, zien hun kinderen nooit meer. Dat blijkt uit Brits onderzoek dat werd gedaan door de alleenstaande ouderorganisatie Gingerbread en de Universiteit van Oxford.

Maar liefst 29 procent van de mannen en vrouwen die na de scheiding het huis verlaten, heeft geen contact meer met zijn of haar kinderen. In deze families beweerden de achterblijvende ouders dat de vertrekkende partners er bewust voor kozen om de kinderen niet meer te zien. Nog eens 24 procent zegt er zelf voor te hebben gekozen het contact te verbreken tussen de kinderen en de vertrekkende partner.

Moeilijk
Over het algemeen kwam uit het onderzoek naar voren dat gescheiden ouders het om verschillende redenen moeilijk vinden om hun kinderen contact te laten houden met hun voormalige partner. Ook lieten ouders weten dat ze zich zorgen maken over de kwaliteit van opvoeden van hun voormalige partner. Het aantal kinderen dat na een scheiding nog wel contact onderhoudt met de vertrekkende ouder, heeft dat contact echter maar sporadisch. Zo?n 52 procent van de kinderen ziet de ouder die niet meer thuis woont slechts eenmaal per week. 28 procent heeft eens per maand nog contact en 21 procent heeft minder dan eens per maand contact. Bron: telegraaf.nl