Platform voor gescheiden vaders

Gescheiden vaders krijgen een eigen platform in Amersfoort. Het landelijk unieke man-kind centrum komt op voor de belangen van de man in een scheiding. Gescheiden vaders zien hun kinderen vaak nog maar zelden, zei de Amersfoortse oprichter Grippeling op 31 januari in Trouw. Het centrum opent eind februari.

Lotgenotencontact is een van de doelen van het Man-Kind Centrum Amersfoort. De aanwezige mannen willen betrokken vaders zijn, maar zien, vanwege onenigheid met hun ex, hun kinderen helemaal niet meer of bijna niet meer.

Lobby
Het Amersfoortse centrum wil een platform bieden aan gescheiden vaders en ook lobbyen voor een gelijkwaardigere positie van de man als opvoeder. Maar Grippelings missie is breder: ‘Wij gaan het vaderschap positief neerzetten’, meldt hij in dagblad Trouw. Dat is volgens hem hard nodig, want kinderen die bij hun gescheiden moeder wonen zoals in de meeste gevallen, komen nauwelijks meer mannen tegen. Grippeling: ‘Op de crèche en in de buitenschoolse opvang krijgen ze een leidster, op school een juf.’ Daarmee missen ze de essentiële inbreng van een man. Het Man-Kind Centrum moet daarvoor wel ruimte bieden. ‘De vaders moeten terug in de gezinnen’, is zijn boodschap.

Bron: Amersfoort.nieuws