Ruzie maken tijdens de scheiding

Ruzie maken lucht vaak lekker op. Maar bij een echtscheiding kan het ook behoorlijk uit de hand lopen. Hoe zorg je ervoor dat de scheiding niet uitloopt op een oorlog?

Do’s and don’ts

• Zoek niet de hele tijd naar wie gelijk heeft. Doe aan zelfreflectie. Wat is je eigen aandeel in het conflict? Waar zit jij fout?
• Vaak gaan mensen bovenop elkaar zitten als ze ruzie hebben. Het is juist beter om dan letterlijk wat meer afstand te nemen. Probeer vervolgens naar elkaar te luisteren. Vraag de ander (hoe moeilijk dat ook is): wat zit je dwars?
• Partners zijn als individu een relatie ingegaan en raken enorm met elkaar verweven. Bij een scheiding moeten ze eerst weer individu worden.
• Ga eens op een andere plek dan thuis met elkaar praten. Een andere omgeving doet je anders naar de situatie kijken.
• Emotionele conflicten worden in een juridische strijd eerder opgeblazen dan verkleind. Hierdoor wordt het zakelijke conflict ook slecht hanteerbaar. Schakel daarom zo vroeg mogelijk een bemiddelaar in die behalve aan de zakelijke ook aandacht besteedt aan relationele aspecten.

Deze tips verschenen eerder in EX magazine.