Steeds meer scheidingen bij 65+-ers

Uit cijfers van het CBS blijkt dat tussen de 20 en 40 jaar het aantal scheidingen juist af neemt, terwijl steeds meer ‘ouderen’ gaan scheiden.

“In 2012 gingen ruim 13.800 mensen in de leeftijd van 50 tot 60 jaar uit elkaar. In 2000 waren dat er nog 8700. Een dergelijke stijging is ook zichtbaar onder de groep 60- tot 70-jarigen. Van hen gingen er in 2012 ruim 3700 scheiden, terwijl dat er 12 jaar eerder nog ruim 2000 waren.

Ook op hoge leeftijd laten ouderen het niet bij klagen over hun relatie. Het aantal echtscheidingen onder 70- tot 80-jarigen groeide in dezelfde periode van 400 naar bijna 750. Het aantal in de groep 80 tot 90 jaar is zelfs ruim verdubbeld: van 40 naar 94.

Norm
Demograaf Jan Latten spreekt in dat verband van een normverandering, die in de jaren 70 ontstond en geleidelijk aan is doorgezet: “Het zijn de generaties die in de jaren 60 en 70 volwassen werden en als eersten anders over trouwen en scheiden gingen denken. Die mensen vinden nu, vaker dan vroeger, dat als je niet meer verliefd bent je er dan mee stopt”, aldus Latten.

Latten denkt niet dat het een tijdelijke stijging is: “In de hele samenleving zien we een veranderde mentaliteit ten opzichte van relaties, dus dat uit zich bij ouderen die zich iets anders gaan gedragen dan ouderen van pakweg 50 jaar geleden. Toen was het not done om als oudere nog te gaan scheiden en een nieuwe partner te zoeken. De kans dat nu iemand van 50 jaar en ouder gaat scheiden en opnieuw begint, neemt steeds meer toe, al was het maar omdat we steeds langer gezond en fit zijn.”

Van invloed op de scheidingen op latere leeftijd is ook de toenemende zelfstandigheid van vrouwen. Die waren vroeger veel afhankelijker van mannen dan nu het geval is. “Nu hebben ze vaker een eigen baan enkrijgen ze de AOW op de eigen bankrekening bijgeschreven.”

Bron: Trouw