Partneralimentatie na einde samenwoning

Ongehuwde samenwonende partners die uit elkaar gaan hebben in principe geen alimentatieverplichting, tenzij zij daar in een samenlevingscontract andere afspraken over  hebben gemaakt. Bij het uit elkaar gaan kunnen jullie daar natuurlijk alsnog afspraken over maken. Bijvoorbeeld als de partner met het hoogste inkomen de andere partner aanbiedt om hem of haar nog een tijd financieel te ondersteunen, omdat die bijvoorbeeld voor de kinderen en het huishouden heeft gezorgd en daardoor geen goede baan heeft. Zo’n afspraak moeten jullie wel schriftelijk vastleggen, zodat die zo nodig overlegd kan worden.

Partneralimentatie en belasting

De partner die de partneralimentatie betaalt kan het betaalde bedrag aftrekken van de belasting. De alimentatie kost hem dus per saldo minder. De partner die de partneralimentatie ontvangt moet wel inkomstenbelasting over dat bedrag betalen. Die houdt dus minder over. Bij het berekenen van de alimentatie moet daar rekening mee worden gehouden.

Hoe lang alimentatie na samenwonen?

De alimentatieverplichting loopt voor de tijd die jullie met elkaar hebben afgesproken.

Partneralimentatie na het einde van een geregistreerd partnerschap

Net als bij een echtscheiding moet na het ontbinden van een geregistreerd partnerschap partneralimentatie betaald worden als er grote verschillen zijn in jullie inkomen. Degene die het meest verdient, betaalt dan maandelijks een bepaald bedrag aan de ander. De regels die hiervoor gelden zijn dezelfde als bij een echtscheiding.

Hoeveel alimentatie na geregistreerd partnerschap?

Er bestaan richtlijnen om de hoogte van de alimentatie te berekenen. Toch moet elke alimentatieberekening op maat gemaakt worden, omdat elke situatie uniek is. Jullie kunnen daarbij in onderling overleg afwijken van de algemene regels en een regeling treffen die het best bij jullie past.

Hoe lang alimentatie na geregistreerd partnerschap?

De duur van de alimentatieplicht na het eind van geregistreerd partnerschap is hetzelfde als voor alimentatie na echtscheiding.