Kinderalimentatie na einde samenwoning

De kosten voor de verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen moeten door beide ouders gedragen worden, ook als ze uit elkaar gaan. Dat is verplicht totdat de kinderen 21 jaar worden.

Betaling van kinderalimentatie

De afspraken over kinderalimentatie en over wie welke dingen betaalt, moeten worden vastgelegd in een ouderschapsplan. De ouder bij wie de kinderen wonen, ontvangt meestal kinderalimentatie van de ouder met wie een omgangsregeling is afgesproken. Bij co-ouderschap wordt de kinderalimentatie anders berekend, omdat de kinderen dan ongeveer evenveel tijd bij beide ouders doorbrengen.

Berekening van kinderalimentatie

Het berekenen van kinderalimentatie is een ingewikkelde kwestie. Uitgangspunt is over het algemeen dat de kinderen er na de scheiding niet (al te erg) op achteruitgaan. Om de berekeningen beter te kunnen uitvoeren zijn er tabellen gemaakt waarin de kosten van de kinderen zijn af te lezen bij een bepaald inkomen van de ouders. Het bedrag van de kosten per kind in de tabel hangt af van de leeftijd van het kind (hoe ouder, hoe meer kosten), van het aantal kinderen (hoe meer kinderen, hoe lager het bedrag per kind) en het netto gezinsinkomen van de ouders (hoe hoger dat inkomen, hoe meer kosten er in de praktijk voor de kinderen worden gemaakt). Deze kosten zijn ook gebaseerd op het netto gezinsinkomen. Welke partner hoeveel kinderalimentatie moet betalen hangt daarnaast af van de draagkracht van beide ouders. Die wordt met elkaar vergeleken in combinatie met de kosten van de kinderen. Er wordt ook gekeken naar toeslagen als kinderbijslag of studiefinanciering.