Uit elkaar gaan en kinderen

Uit elkaar gaan is verdrietig, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Toch kunnen ouders veel doen om deze periode voor zichzelf en de kinderen makkelijker te maken. Ouders kunnen hun  kinderen veel ellende besparen door het beëindigen van hun relatie in goed onderling overleg te regelen. Want ruzie en voortdurende spanningen, daar heeft niemand wat aan.

Een ouderschapsplan opstellen

Een ouderschapsplan is wettelijk verplicht als jullie kinderen hebben die jonger zijn dan 18 jaar. In het plan worden alle afspraken vastgelegd die jullie over de kinderen maken. In een goed ouderschapsplan staan minimaal de volgende dingen:

•Hoe jullie onderling de taken verdelen
•Bij welke ouder de kinderen wonen en wanneer zij bij de andere ouder verblijven
•Hoe jullie elkaar op de hoogte houden en hoe jullie met elkaar overleggen over de kinderen
•Wie van beiden welke kosten betaalt en hoe dat wordt gedaan

Jullie kunnen in het ouderschapsplan ook afspraken maken over

•De stijl van opvoeden en aan welke regels de kinderen zich van jullie moeten houden
•Vakanties, school en medische kwesties
•Het contact tussen de kinderen en de andere familieleden, zoals opa’s en oma’s.

Waar gaan de kinderen wonen?

Als jullie uit elkaar gaan en kinderen hebben, moeten jullie beslissen bij welke ouder de kinderen gaan wonen. Met de andere partner wordt dan een omgangsregeling afgesproken. Een andere mogelijkheid is dat jullie de verzorging en de opvoeding van de kinderen samen verdelen (co-ouderschap).

Co-ouderschap

Co-ouderschap houdt in dat ouders die uit elkaar zijn gegaan toch allebei in gelijke mate hun kind(eren) verzorgen en opvoeden. De kinderen wonen dan ongeveer de helft van de tijd bij elk van hun ouders. Om een co-ouderschap goed te laten werken is op z’n minst nodig:

•Jullie moeten in staat zijn om goed met elkaar te overleggen over de kinderen. Want er zal veel contact tussen jullie zijn over de dagelijkse gang van zaken, zoals feestjes, sporttrainingen en spelen bij vriendjes en vriendinnetjes.
•Het is belangrijk dat jullie redelijk dicht bij elkaar in de buurt blijven wonen. De kinderen zullen veel heen en weer gaan tussen jullie huizen, en dan is het prettig als de reistijd niet te lang is. Bovendien moeten de kinderen vanuit beide huizen naar school kunnen gaan.

Omgangsregeling

Een omgangsregeling houdt in dat de kinderen bij één van de ouders gaan wonen. Die ouder neemt dan de verzorging en opvoeding van de kinderen op zich. De kinderen hebben met de andere ouder een omgangsregeling. Er zijn geen wettelijke bepalingen over hoe zo’n regeling moet zijn. Jullie kunnen dat dus samen bedenken. Een regeling die vaak voorkomt bij wat oudere kinderen is dat de kinderen om de 14 dagen een weekend bij de andere ouder doorbrengen. Ook kunnen de kinderen op een doordeweekse dag (bijvoorbeeld de woensdagmiddag) naar de andere ouder gaan. En de andere ouder kan de kinderen bijvoorbeeld op bepaalde dagen naar school brengen of uit school halen en na school opvangen.

Heb je vragen? Bel (gratis) of mail ons!
Bel ons op 0800 – 88 99 000 (gratis) voor een vrijblijvend gesprek of neem contact met ons op via het contactformulier. Wij helpen je graag.