Uit elkaar en pensioen

Voor samenwoners die uit elkaar gaan is er geen automatische verdeling van het ouderdomspensioen of bijzonder partnerpensioen (voorheen het nabestaandenpensioen). Je hebt dus geen recht op een deel van het pensioen van de ander, zoals dat bij gehuwden wel het geval is. Samenwoners kunnen daar in een samenlevingscontract wel afspraken over maken. Dat kan ook bij het beëindigen van de relatie. Het is aan te raden deze afspraken vast te laten leggen in een notariële akte. Zo’n akte heeft executoriale kracht, net als een vonnis van de rechter.

Geregistreerd partnerschap en pensioenrechten

Als een geregistreerd partnerschap wordt ontbonden, heeft iedere partner recht op het opgebouwde partnerpensioen en op de helft van het ouderdomspensioen dat je partner tijdens het partnerschap heeft opgebouwd. De Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding regelt dat zo.

Conversie

De verevening van het pensioen volgens de wettelijke regeling kan vervelende verrassingen opleveren. Bijvoorbeeld als de ex-partner die het pensioen had opgebouwd plotseling overlijdt. De andere ex-partner ontvangt dan niet meer de helft van het ouderdomspensioen. Er bestaat dan wel recht op een nabestaandenpensioen, maar vaak is dat niet opgebouwd. Het kan daarom verstandig zijn een andere regeling af te spreken. Een financieel planner of een gespecialiseerde notaris of echtscheidingsadvocaat kan jullie daarbij adviseren en een regeling op maat maken.

Heb je vragen? Bel (gratis) of mail ons!

Heb je hier vragen over, of wi je e.e.a. checken? Bel ons dan voor een vrijblijvend gesprek (gratis) op 0800 – 88 99 000 of vul het contactformulier in.