“Zorgvuldig Scheiden”: EFT-Coaching en echtscheidingsmediation als één pakketEen unieke aanpak in de regio’s Amsterdam en Utrecht

Waarom ‘Zorgvuldig Scheiden’?

Vaak komt het initiatief om te scheiden van één van de partners en is de ander er nog niet aan toe. Die krijgt dan het gevoel de scheiding opgedrongen te krijgen. De aanpak van ‘Zorgvuldig Scheiden’ brengt beide partners met elkaar in gesprek, zodat er onderling meer begrip ontstaat, voor de eigen situatie en die van de ander.

Ook komt het vaak voor dat beide ouders besluiten om te scheiden. In dat geval is het belangrijk om het scheidingsproces zorgvuldig en in een zo goed mogelijke verstandhouding te laten verlopen. De ouders gaan weliswaar uit elkaar, maar zij blijven de rest van hun leven samen ouders.

In beide situaties is het beter om eerst de gedragspatronen en emoties die de relatie hebben bemoeilijkt met EFT-coaching bespreekbaar te maken. Een beter inzicht daarin zorgt ervoor dat beide ouders tijdens het scheidingstraject en hun ouder relatie daarna beter rekening met elkaar kunnen houden. Dat is erg belangrijk voor de kinderen. Zij willen niets liever!

Als de partners er gezamenlijk voor kiezen om het scheidingstraject voort te zetten dan zal een ervaren vFAS echtscheidingsadvocaat/mediator hen helpen om goede, juridisch heldere afspraken te maken die worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

Zorgvuldig scheiden
Zorgvuldig scheiden bestaat uit twee fases:


Fase 1: beide partners onderzoeken onder begeleiding van een EFT-relatie coach / BIG klinisch psycholoog of scheiden de verstandige keuze is. Dit gebeurt in een paar (meestal 2-4) EFT-coachingsgesprekken. De EFT-coach bespreekt de motivatie om ‘zorgvuldig te scheiden’. Vervolgens wordt het wederzijds patroon in de relatie besproken, waarbij er aandacht is voor het gedrag en de emoties. Indien partners na deze coachingsgesprekken besluiten om daadwerkelijk te gaan scheiden, dan volgt fase 2.


Fase 2: traject van een aantal gesprekken onder begeleiding van een ervaren vFAS echtscheidingsadvocaat/mediator waarbij concrete afspraken worden gemaakt voor het convenant en eventuele ouderschapsplan.

Mocht scheiden toch niet wenselijk zijn, dan is het budget inzetbaar voor 16 uur relatiecoaching.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie:
familiymediation@resultmediation.nl
Tel nr: 0800-88 99 000