Pensioenvalkuilen bij echtscheiding

Sinds de Wet Pensioenverevening van 1995 wordt het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd bij een echtscheiding in principe in tweeën gedeeld. Elke partner krijgt een helft. Dat geldt sinds 1998 ook voor geregistreerde partnerschappen. Zo raakt de partner die tijdens de relatie (het meeste) pensioen heeft opgebouwd, vaak een deel van zijn ouderdoms- en nabestaandenpensioen kwijt aan zijn ex.
Althans, als alles goed is geregeld. Het volgende gaat vaak fout. Probeer die valkuilen te mijden:
1. Wettelijke pensioenverevening geldt niet voor ongehuwd of ongeregistreerd samenwonenden, tenzij het in een samenlevingscontract of een scheidingsconvenant is geregeld. Wil één partij dat echter niet, dan valt het niet af te dwingen.
2. Bij scheidingen gebeurt het vaak dat de ene partner de ander geen inzicht wil geven in de ouderdomspensioenen die zijn opgebouwd. Je (vaak de vrouw) moet dan zelf op zoek gaan. Dat is gemakkelijker als je al tijdens het huwelijk bijhoudt waar je zoal recht op hebt en nakijkt wat er in het pensioenreglement van je partner is geregeld. Alles bijhouden wordt minder belangrijk per 2011. Dan krijgen we een nationaal pensioenregister, waarin alle pensioenrechten van iedereen zijn opgeslagen.
3. Een derde valkuil is dat pensioenverevening niet geldt voor pensioenen van minder dan € 406,44 bruto per jaar (in 2008). Je hebt pech met ex-partners van twaalf ambachten en dertien ongelukken, die een zeer verbrokkeld pensioen hebben opgebouwd. De ex-partner valt dan soms bij elk pensioenfonds buiten de boot.
4. Heb je recht op pensioenverevening, zorg dan dat je je binnen twee jaar nadat de scheiding is uitgesproken, meldt bij de betreffende pensioenuitvoerders. Alleen dan krijg je het pensioen te zijner tijd rechtstreeks uitbetaald. Meld je je niet, dan moet je het ouderdomspensioen later zélf bij je ex gaan opeisen. Als die niet meewerkt, moet je (weer) een rechtszaak aanspannen.
5. De Wet Pensioenverevening geldt niet voor alle pensioenkwesties. De op huwelijkse voorwaarden gehuwde ondernemer bijvoorbeeld, die zijn pensioen heeft ondergebracht in een lijfrentecontract, kapitaalverzekering of andere spaarpot, valt niet onder de Wet Pensioenverevening. Ook vergeet men wel eens bij scheiding van in gemeenschap van goederen gehuwden dat de afkoopwaarde van levensverzekeringen meegenomen moet worden. Soms komt zoiets twintig jaar later pas boven tafel. Het valt dan meestal niet meer recht te trekken.

Dit is Tip 79 ‘Val niet in pensioenvalkuilen’ uit Samen Rijk Worden. De 100 beste geld- en beleggingstips van Erica Verdegaal en Adriaan Hiele, ISBN 978 90 501 8957 6,
Prijs €15, zie www.samenrijkworden.nl
Het boek bevat enkele tips die specifiek bedoeld zijn voor mensen die zijn gescheiden of overwegen te scheiden.