Echtscheidingsmediatiors

Mediation helpt tijdens het scheidingsproces om in goed overleg afspraken te maken over emotionele, financiële en juridische zaken. Zolang er bij beide partijen bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen, biedt mediation kans van slagen. Het inzetten van echtscheidingsmediation is alleen mogelijk wanneer beide partners vrijwilli meewerken.

Wat is mediation?

Bij mediation worden conflicten opgelost onder begeleiding van een bemiddelaar, ofwel mediator. Als onafhankelijke derde zal een mediator in overleg met jullie afspraken maken die voor ieder aanvaardbaar zijn. De essentie van echtscheidingsmediation is dat jij en jouw partner zelf tot afspraken komen.

Wat doet een mediator?

Een mediator begeleidt jullie in de onderhandelingen en gaat samen met jullie op zoek naar oplossingen. In feite kan de mediator worden gezien als gespreksleider die de inbreng van beide partners samenvat en het gesprek structureert middels het stellen van gerichte vragen. Hij/zij zal nooit ongevraagde inhoudelijke adviezen verstrekken.

Belangrijk is daarbij dat een mediator niet oordeelt. Een echtscheidingsmediator hanteert derhalve te allen tijde dubbele partijdigheid (ofwel: onpartijdigheid), om beide partners volledig tot hun recht te laten komen.

Bekijk alle echtscheidingsmediators

Wat gebeurt er bij een mediator?

Voorafgaand aan het mediationtraject wordt vastgesteld of jullie beiden de intentie hebben om middels echtscheidingsmediation tot afspraken te komen. Het is namelijk van groot belang dat jij en jouw partner allebei vrijwillig meewerken. Wanneer jullie kiezen voor echtscheidingsmediation wordt er in een eerste gesprek een inventarisatie gemaakt van alle zaken waarover overlegd dient te worden en waarover al overeenstemming bestaat. Pas wanneer helder in kaart is gebracht wat er precies speelt, kan een echtscheidingsmediator aangeven waarover jullie afspraken moeten maken.

Mediationovereenkomst

Vervolgens wordt er een mediationovereenkomst getekend, waarin onder andere verwezen wordt naar de gedragsregels van de mediator en zaken als vertrouwelijkheid van informatie worden vastgelegd. Het mediationtraject begint pas officieel nadat zowel de mediator als jij én jouw (ex-)partner de mediationovereenkomst hebben ondertekend.

Begeleiding

Alle gestelde onderwerpen komen aan bod en je zult merken dat je het vaak snel eens bent met jouw (ex-)partner. Echter zijn er altijd onderwerpen waarop jullie minder snel overeenkomen. In dit geval zal de mediator jullie begeleiden om tot afspraken te komen waar beide partners zich in kunnen vinden. Daarnaast zorgt een mediator ervoor dat alle gemaakte afspraken juridisch gezien daadwerkelijk ook mogelijk zijn. Een mediator kan tevens helpen bij het maken van een draagkrachtberekening omtrent partner- en/of kinderalimentatie.

Echtscheidingsconvenant

Wanneer jullie overeenkomst hebben gevonden omtrent de meeste zaken, stelt de mediator een echtscheidingsconvenant op. Deze wordt naar beide partners gestuurd en tijdens een volgend gesprek besproken en verder uitgewerkt. Hierop volgend stelt de mediator het definitieve echtscheidingsconvenant op. Indien de mediator ook advocaat is, kan hij/zij zelf het verzoekschrift tot echtscheiding bij de Rechtbank indienen. Als dit niet het geval is dienen jullie voor het aanvragen van de echtscheiding een advocaat in de arm te nemen. De advocaat vraagt de scheiding aan en laat de afspraken zoals opgesteld in het echtscheidingsconvenant bekrachtigen door de rechter.

Redenen om voor mediation te kiezen

 • Je krijgt professionele hulp bij het oplossen van de problemen
 • Mediation biedt een plan van aanpak voor onderling overleg
 • Jij en jouw (ex-)partner bepalen zelf wat er afgesproken wordt
 • Gezamenlijk gemaakte afspraken zijn beter houdbaar en worden doorgaans beter nageleefd
 • Er zijn geen verliezers
 • Mediation bespaart tijd en geld

Redenen om niet voor mediation te kiezen

 • Jouw (ex-)partner stemt niet in met mediation
 • Jullie hebben een conflict
 • Een van jullie beiden wil écht niet praten
 • De belangen van jou en jouw partner botsen te erg
 • Jullie zijn niet in staat samen tot overeenstemming te komen

In deze gevallen is het raadzaam om beiden een gespecialiseerde advocaat in te schakelen.

Wat kost een mediator?

Voor mediation zijn er geen vastgestelde kosten. De duur van het traject en de frequentie waarin jullie de mediator raadplegen bepalen de uiteindelijke kosten. Gemiddeld kost een mediator 150 euro per uur (exclusief BTW). Deze kosten worden vaak gedeeld door beide partijen. Hier kunnen ook andere afspraken over gemaakt worden, die vastgelegd worden in de mediationovereenkomst die voorafgaand aan het traject opgesteld wordt. In een situatie zonder grote problemen wordt er voor een standaard mediationtraject tien tot vijftien (contact)uur gerekend.

Direct in contact komen?

Wij helpen jou graag bij je huidige situatie. Zo kunnen wij direct in kaart brengen hoe wij je kunnen helpen, afhankelijk van de vragen die je hebt.

Stuur ons vrijblijvend een bericht en wij nemen op het gewenste moment contact met je op.

[]
1 Step 1
Vink aan wat van toepassing isMeerdere velden mogelijk.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder