Scheiden duur voor vrouwen

Omdat mannen vaker alimentatie moeten betalen dan vrouwen (die in veel gevallen een deeltijdbaan hebben), lijken mannen de grote financiële verliezers bij een scheiding. Het tegendeel is echter waar, zeker als het stel kinderen heeft. Dat schrijft ‘The Independent on Sunday’ op basis van nieuw Brits onderzoek.

Volgens een studie van het Britse Instituut voor Sociaal en Economisch Onderzoek komt 27 procent van de vrouwen na een scheiding in armoede terecht, driemaal zo veel als bij mannen. Sterker nog: het inkomen van de man – die doorgaans de opvoeding van de kinderen aan zijn ex overlaat – stijgt na een scheiding gemiddeld met 25 procent, terwijl dat van de vrouw meestal daalt tot onder het niveau van voor de scheiding. Dat komt onder meer omdat meer dan twee derde van hen geen alimentatie van de ex-echtgenoot ontvangt.

Opvallend

Volgens onderzoeksleider professor Stephen Jenkins is het verschil tussen de geslachten zeer opvallend. Jenkins baseert zich daarbij op gegevens van 14 overheidsstudies over de financiële situatie van ex-partners in de periode van 1991 tot 2004. ‘Het gaat niet zozeer om het verschil tussen man en vrouw, maar wel om dat tussen vader en moeder. Als de vrouw voor de scheiding een job had en daarna is blijven werken, blijft haar inkomensdaling beperkt. Ook als ze hertrouwt, verbetert de situatie.’

Rolpatronen

De man daarentegen gaat er volgens professor Jenkins alleen op achteruit als hij én hertrouwt én nog alimentatie betaalt voor de kinderen van zijn ex-vrouw. Aan die conclusies koppelt de professor een pleidooi voor het aanpakken van de verschillende rolpatronen die zowel in het gezin als op het werk voor mannen en vrouwen gelden.

Bron: Het laatste nieuws