string(9) "financien" string(9) "verdeling" string(8) "kinderen" string(9) "verdeling" string(23) "procedure-echtscheiding" string(9) "verdeling" string(14) "relatie-emotie" string(9) "verdeling"

Bezittingen verdelen voor samenwoners

Leestijd: 6 minuten

Voor samenwoners gelden andere regels voor het verdelen van de gemeenschappelijke bezittingen dan voor partners die getrouwd zijn of een geregistreerd  partnerschap hebben. Er zijn namelijk geen wettelijke bepalingen voor samenwoners op dit gebied. Daarom is het belangrijk dat jullie daar bij het uit elkaar gaan goede afspraken over maken.

Verdeling na samenwoning

Als jullie jarenlang hebben samengewoond is het vaak lastig om vast te stellen welke eigendommen van wie zijn. Misschien hebben jullie daar afspraken over gemaakt in een samenlevingscontract. Hebben jullie dat niet gedaan, dan kunnen jullie dat bij het uit elkaar gaan alsnog doen. Een notaris die gespecialiseerd is in (boedel)scheidingen kan de afspraken daarna vastleggen in een notariële akte. Die akte heeft evenveel waarde als een vonnis van een rechter. Als jullie geen samenlevingscontract hebben, krijgt elke partner die spullen die van hem/haar zijn en worden de gezamenlijke spullen verdeeld. Een manier om de gemeenschappelijke spullen te verdelen is dat de ene partner een bepaalde zaak krijgt en dat die partner aan de ander de waarde van het voorwerp betaalt. Bij andere bezittingen gebeurt hetzelfde maar dan omgekeerd.

Verdeling van de schulden

Schulden die jullie samen hebben opgebouwd in de tijd dat jullie samenwoonden moeten ook verdeeld worden. Dat kan op verschillende manieren. Jullie kunnen bijvoorbeeld bij elke aflossing ieder de helft betalen aan de schuldeiser. Een tweede mogelijkheid is dat één van jullie de aflossing voor zijn rekening neemt en dat de ander de helft van het bedrag in één keer of in delen naar diegene overmaakt. In beide gevallen is het handig als de schuldeiser weet welke afspraken jullie hebben gemaakt over de aflossing van de schuld. De schuldeiser moet daar ook mee akkoord gaan.

Hypotheekschuld

Als één van jullie het huis overneemt, zal die in de meeste gevallen ook de hypotheekschuld op zich nemen. Het is belangrijk dat de bank de ander ontheft uit zijn (mede-) aansprakelijkheid. De bank stelt daarvoor wel een aantal voorwaarden: het inkomen van de overnemende partij moet hoog genoeg zijn om de schuld voortaan alleen te betalen. Ook kijkt de bank naar de hoogte van de resterende schuld en de waarde van het huis. Gaat de bank niet akkoord, dan moet een oplossing worden gezocht die voor alle partijen acceptabel is.

© Copyright -