string(9) "financien" string(10) "eigen-huis" string(8) "kinderen" string(10) "eigen-huis" string(23) "procedure-echtscheiding" string(10) "eigen-huis" string(14) "relatie-emotie" string(10) "eigen-huis"

Waarde van het huis

Leestijd: 6 minuten

De eigen woning is voor de meeste scheidende stellen het belangrijkste vermogensbestanddeel dat moet worden verdeeld. Als is vastgesteld dat de woning eigendom is van beide partners, dan dient de waarde van die woning te worden bepaald.

Vaststelling van de waarde van het huis

De beste manier om de waarde van de woning vast te stellen, is om de woning daadwerkelijk te verkopen. De waarde wordt immers bepaald door vraag en aanbod en zo wordt de meest nauwkeurige waarde vastgesteld. Veel lastiger wordt het, als een van jullie in de woning wil blijven wonen en de ander moet worden ‘uitgekocht’. Op dat moment heeft de overnemende partner belang bij een zo laag mogelijke waarde en de vertrekkende partij heeft belang bij een zo hoog mogelijke waarde. Eigenlijk ontkom je er dus niet aan, om de waarde van de woning te laten vaststellen door een onafhankelijk taxateur.

Bepalen van de verkoopopbrengst

Een onafhankelijk taxateur dient dus geen enkele band te hebben met jou of je partner. Daarnaast is het van belang dat de taxateur met de juiste taxatieopdracht op pad wordt gestuurd. Het maakt namelijk nogal veel uit of de vraagprijs, de executiewaarde, de waarde economisch verkeer of de WOZ-waarde wordt vastgesteld. De juiste opdracht is dus om te bepalen wat de werkelijke verkoopopbrengst zou kunnen zijn, indien de woning binnen een redelijke termijn op de vrije markt zou worden verkocht in de huidige staat van onderhoud en onder de huidige marktcondities. Een goede manier is om jullie mediator een taxatieopdracht te laten geven aan een landelijk werkend taxatiebedrijf. Jullie kunnen daarbij op voorhand aangeven dat de uitkomst van de taxatie bindend zal zijn.

Anti-speculatiebeding

Het kan overigens ook zo zijn dat bij verkoop een zogenaamd ‘anti-speculatiebeding’ van kracht is. Dit kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat een deel van de verkoopopbrengst moet worden afgestaan aan de gemeente. Het is dus van belang te weten of zo’n anti-speculatiebeding voor jullie van toepassing is en wat de financiële effecten daarvan zijn. Ditzelfde geldt overigens ook voor woningen die zijn gekocht onder bijvoorbeeld MGE / MVE (Maatschappelijk Gebonden Eigendom). De essentie van de regeling is dat door een vaste lage grondprijs het voor woningcorporaties en marktpartijen mogelijk wordt koopwoningen aan te bieden die aanzienlijk goedkoper zijn dan gebruikelijk. Cruciaal bij een MGE-woning is dat de eigenaar bij verkoop de woning weer moet verkopen aan de corporatie of marktpartij waarvan de woning destijds is gekocht. De waardestijging die in de tussentijd heeft plaatsgevonden wordt gedeeld tussen de eigenaar en de corporatie of marktpartij. Dat delen geldt trouwens ook voor het geval er verlies wordt geleden.

© Copyright -